Hoạt động hội thành viên

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 5 tại Hà Nội

Tiêu đề Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 5 tại Hà Nội Ngày đăng 2015-06-15
Tác giả Admin Lượt xem 482


HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Số: 728/HKT-QLHN                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: Thông báo lớp cập nhật kiến thức 
              đợt 5 tại Hà Nội 
Hà Nội, ngày 11  tháng  06  năm 2015
                                                                  

                                    Kính gửi:    – Tổng Giám đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và các Doanh nghiệp phía Bắc
– Giám đốc các Công ty dịch vụ kế toán; 
           – Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

      Thực hiện nhiệm vụ cập nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề và các đối tượng quan tâm  năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 5 tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Nội dung: 
– Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về Thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 19/06/2015 (Thứ 6) 

Người trình bày: 
– Bà Phạm Thị Minh Hiền, Trưởng phòng, vụ chính sách thuế, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính – Trình bày nội dung thay đổi tại thông tư. (Buổi sáng ngày 19/06/2015)
– Ths  Nguyễn Văn Phụng, Vụ Trưởng vụ quản lý thuế DN lớn, Tổng cục thuế, Bộ Tài chính – Giải đáp thắc mắc liên quan đến Thông tư (Buổi chiều ngày 19/06/2015)

Địa điểm: Phòng 204  tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (Tại điểm giao nhau với đường Lê Văn Lương, cạnh Chung cư Trung Hòa- Nhân Chính)

Kinh phí lớp học  (bao gồm tài liệu, hội trường, diễn giả và Tea Break):  
– 700.000đ/1 người đối với Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam;
– 900 000đ/1 người với các đối tượng khác
Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Hội hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:
                                       
                                        Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam  
                                        TK 1300201228538
                                        Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 18/06/2015 cho:

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Điện thoại: 043.8686721, Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com Hoặc chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT 0975 700 716
Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email hoặc fax theo địa chỉ trên.


Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 5 của năm 2015. Số giờ cập nhật được tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 02 buổi,  tính 08 giờ cập nhật). 

Nơi nhận:                                                                                            TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN
– Như trên;                                                                                                                       
– Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA)
– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN
                                                                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                     
                                                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                                    PGS.TS Đặng Văn Thanh
                         
                                                                                                                                          

                                                                                                         


                                          MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 19/06/2015

Tại: Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tên đơn vị:……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………….
Mã số thuế :………………………………………………………………………………………..

Họ tên người tham dự                                    Điện thoại                             EmailGhi chú: Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội
ĐT: 04.38686721- Fax: 043. 8686722
Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com 
Liên hệ    Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT: 0975 700 716 

Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *