Tin trong nước

Bổ sung quy định thời gian nộp thuế

Tiêu đề Bổ sung quy định thời gian nộp thuế Ngày đăng 2014-10-07
Tác giả Admin Lượt xem 189

Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế,trong đó bổ sung quy định thời gian nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. 

Theo đó, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báocáo tài chính quý theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào báo cáo tài chínhquý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanhnghiệp tạm nộp hàng quý.

Đối với những doanh nghiệp không phải lậpbáo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệpcủa năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định sốthuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý.

Trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấphơn từ 20% trở lên so với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyếttoán thì doanh nghiệp phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trởlên giữa số tạm nộp với số quyết toán từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thờihạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu sovới số quyết toán.

Nghị định cũng sửa đổi quy định thời giangia hạn nộp thuế tại Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Theo đó, thời gian gia hạn nộpthuế tối đa không quá 2 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trườnghợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh dogặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; chưa được thanh toán vốn đầu tư xâydựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.

Số thuế được gia hạn đối với trường hợpchưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngânsách nhà nước không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước còn nợ.

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa khôngquá 1 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp phải ngừng hoạtđộng do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước cóthẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năngnộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợpgặp khó khăn đặc biệt khác.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *