Tin trong nước

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Tiêu đề Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Ngày đăng 2013-01-18
Tác giả Admin Lượt xem 191

Ngày 10/01/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số07/2013/TT-BTC về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏcác văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chínhnhư sau: Bãi bỏ Thông tư liên tịch số58/2003/TTLT-BVHTTDL-BTC ngày 17/10/2003 hướng dẫn bảo hộ quyền tác giả tại cơquan hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư liên tịch số 129/2004/TTLT-BTC-BKHCN ngày29/12/2004 hướng dẫn thi hành các biện pháp kiểm soát biên giới về sở hữu côngnghiệp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuvà bãi bỏ Quyếtđịnh số 230/2000/QĐ-TCHQ ngày 12/7/2000 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chếquản lý và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành hải quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013./.

(NLP)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *