Tin trong nước

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2013

Tiêu đề Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2013 Ngày đăng 2013-01-13
Tác giả Admin Lượt xem 139

Ngày 9/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán(TTCK) năm 2013. Tham dự Hội nghị có ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính,ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN cùng Ban lãnh đạo UBCKNN và lãnh đạo các đơn vịthuộc UBCKNN, các Sở GDCK, TTLKCK, đại diện Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán,Câu lạc bộ các công ty niêm yết, Câu lạc bộ các công ty Quản lý quỹ, các thànhviên tham gia thị trường… cùng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.            

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng đã báo cáo đánh giá tìnhhình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ pháttriển thị trường chứng khoán năm 2013 và những năm tiếp theo.     

Năm 2012, điều kiện kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế vẫn cònnhiều khó khăn thách thức. Trong nước, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô có nhữngcải thiện nhất định như chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm, cán cân thương mại đượccải thiện, tỷ giá được duy trì ổn định… nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tếthấp; tình trạng nợ xấu vẫn chưa được giải quyết, sức cầu của nền kinh tế chậmhồi phục… Trong khi đó, kinh tế thế giới chưa có dấu hiệu cải thiện, nguy cơrủi ro và bất ổn thị trường tài chính toàn cầu gia tăng, thất nghiệp chậm cảithiện và còn ở mức cao…

Mặc dù vậy, hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2012cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, chỉ số VnIndex tăng 17,7% thuộcnhóm cao trên thế giới, tổng giá trị huy động vốn ước đạt 174 nghìn tỷ đồng,tăng 70%, trong đó cổ phiếu và cổ phần hóa là 18 nghìn tỷ đồng; vốn huy độngqua trái phiếu Chính phủ tăng cao, đạt 156 nghìn tỷ đồng, tăng 92% so với năm2011. Thanh khoản thị trường có sự cải thiện, đặc biệt sau khi kéo dài thờigian giao dịch và áp dụng lệnh thị trường. Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiênđạt 2.158 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2011 (riêng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt1.304 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2011).  Số lượng tài khoản nhà đầu tưđạt khoảng 1,2 triệu tài khoản. Dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thuầnđạt 300 triệu USD, tăng 25% so năm 2011.

    

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và trực tiếp là BộTài chính, UBCKNN đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đãđề ra. Khung pháp lý, cơ chế chính sách cho công tác phát triển và tái cấu trúcTTCK về cơ bản đã được hoàn thiện và ban hành như: Đề án chiến lược phát triểnthị trường chứng khoán đến năm 2020; Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp; Đề ántái cấu trúc các công ty chứng khoán; Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoánvà doanh nghiệp bảo hiểm; Các văn bản pháp lý gồm Nghị định hướng dẫn LuậtChứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và nhiều Thông tư hướngdẫn về niêm yết, phát hành, kinh doanh, công bố thông tin, quản trị công ty,các loại hình quỹ… Công tác phát triển và tái cấu trúc TTCK được tích cực triểnkhai ngay từ đầu năm, qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng niêm yết, pháthành, hình thành loại hình quỹ đầu tư mới, hoàn thiện cơ chế giao dịch, đặcbiệt là phân loại, đánh giá và có biện pháp xử lý đối với các công ty chứngkhoán, bảo đảm nguyên tắc thị trường. Công tác thanh tra, giám sát và xử lý viphạm tích cực được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liênquan, đặc biệt là với cơ quan công an. Trong năm 2012, UBCKNN đã ban hành hơn180 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, vớitổng số tiền phạt gần 11 tỷ đồng. Đồng thời, UBCKNN cũng phối hợp với các Sởtrong việc triển khai xây dựng các sản phẩm mới như Quỹ ETF, chứng quyền, cácsản phẩm trái phiếu mới nhằm tạo hàng hóa cho thị trường…

 

Năm 2013, với mục tiêu duy trì sự ổn định và bền vững của thịtrường chứng khoán, Hội nghị đã bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp và thị trường chứng khoán, duy trì sự ổn định và bền vững của thịtrường chứng khoán; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phát triển và tái cấutrúc thị trường chứng khoán. Trong đó, UBCKNN tiếp tục hoàn thiện khung pháplý, cơ chế, chính sách, như: Xây dựng Đề án TTCK phái sinh và Nghị định hướngdẫn tổ chức và hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh; Xây dựng Đề án thànhlập SGDCK Việt Nam và Quyết định thành lập SGDCK VN, tiếp tục tích cực triểnkhai tái cấu trúc thị trường chứng khoán;phát triển hàng hóa và các sản phẩmmới; nâng cao cơ sở vật chất công nghệ cho thị trường;đồng thời tăng cường côngtác quản lý, giám sát thị trường…

 

Bên cạnh các kiến nghị về kinh tế vĩ mô, tín dụng, tiền tệ vàthuế, tại Hội nghị, UBCKNN cũng đã trình bày 8 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăncho thị trường chứng khoán và doanh nghiệp cụ thể: 

       Một là, Kiến nghị không đưa chứng khoán vào nhómphi sản xuất để thể hiện quan điểm nhìn nhận TTCK đúng bản chất hơn và thể hiệnsự quan tâm hơn đến TTCK.

      Hai là, Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanhnghiệp như đề xuất cho phép phát hành cổ phiếu dưới mệnh giá trên cơ sở ý kiếncủa Đại hội đồng cổ đông, đồng thời doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các điềukiện và quy định khác; xem xét tháo gỡ trong vấn đề phát hành trái phiếu; xâydựng tổ chức định mức tín nhiệm, triển khai sản phẩm quỹ hưu trí và các sản phẩmmới về trái phiếu.

      Ba là, Giải pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoàinhư xem lại khái niệm nhà đầu tư nước ngoài; trước mắt kiến nghị cho phép thíđiểm một số loại hình công ty niêm yết cho phép nhà đầu tư chiến lược nướcngoài nắm giữ cổ phiếu không có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ trên 49%, ngoại trừđối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thí điểm thực hiện phân loạidanh mục ngành nghề, trên cơ sở đó xem xét cho phép nhà đầu tư tổ chức nướcngoài sở hữu trên 49%; xem xét cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49%đến 100% trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán…

      Bốn là, kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội tiếptục kéo dài việc miễn giảm về thuế đối với lĩnh vực chứng khoán và TTCK áp dụngcho năm 2013; có kiến nghị ưu đãi thuế đối với các loại hình quỹ đầu tư mới,công ty đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí tự nguyện…. 

      Năm là, giải pháp về thanh khoản: triển khai nớitỷ lệ margin lên 50/50; thực hiện mở rộng biên độ giao dịch trên 2 sàn; xem xétmiễn giảm phí lưu ký cho năm 2013.

      Sáu là, tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, tạo điềukiện cho nhà đầu tư tổ chức có nhu cầu đầu tư lâu dài; xây dựng cơ chế chào bántheo nhiều phương thức linh hoạt gồm cả phương pháp dựng sổ. Xây dựng lộ trìnhkế hoạch cụ thể, công bố công khai.

      Bảy là, triển khai các sản phẩm mới: tiếp tục hoànthiện cơ chế chính sách về thuế, hệ thống giao dịch, chế độ tài chính, kế toánnhằm thúc đẩy các loại hình quỹ mới nhằm thu hút đầu tư và tăng thanh khoản,tăng sức cầu.

     Tám là, tăng cường và nâng cao công tác kế toán –kiểm toán: triển khai việc áp dụng 37 chuẩn mực kế toán trong năm 2013; Áp dụngcác quy định mới về xử lý chênh lệch tỷ giá, xây dựng cơ chế trích lập dựphòng; hoàn thiện các quy định về kế toán đối với quỹ đầu tư, công ty chứngkhoán, doanh nghiệp niêm yết.

 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng BộTài chính đã đánh giá cao những kết quả đạt được của UBCKNN trong năm 2012.UBCKNN đã xây dựng và trình ban hành một khối lượng lớn các văn bản pháp lý;triển khai tích cực thực hiện tái cấu trúc TTCK, trọng tâm là tái cơ cấu cáccông ty chứng khoán đã được triển khai quyết liệt. Bên cạnh đó, UBCKNN đã rấttích cực tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường nhằm đảmbảo cho thị trường chứng khoán hoạt động công bằng, công khai, minh bạch, tạoniềm tin cho các nhà đầu tư.

 

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, kinh tế vĩ mô vẫn là yếu tố thenchốt quyết định hoạt động của TTCK. Trong thời gian tới, về phía Bộ Tài chínhsẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc thực thi chính sách tàikhóa, chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng hợp lývà sẽ tiếp tục có kiến nghị không đưa tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán vàolĩnh vực phi sản xuất. Ngoài ra, cần có các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khókhăn cho thị trường bất động sản; tích cực tái cơ cấu các doanh nghiệp và trọngtâm là các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước, bao gồm cả việc xử lý nợ và nợxấu cùng với ngân hàng. Nghiên cứu sửa đổi chính sách thuế trình Quốc hội đểtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Về định hướng phát triển TTCK trong thời gian tới, Thứ trưởng TrầnXuân Hà chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện thể chế cho thị trường và nghiên cứuxây dựng Luật Chứng khoán mới; phát triển cơ sở hạ tầng của thị trường qua việctriển khai Gói thầu 04; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để từđó nâng cao chất lượng công ty niêm yết, công bố thông tin, chất lượng dịch vụcủa các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các công ty kiểm toán…; tăng cường côngtác quản trị điều hành, quản trị rủi ro…Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng đồng tìnhvới các giải pháp được trình bày tại Hội nghị và yêu cầu cần có lộ trình cụ thểphù hợp và triển khai quyết liệt.

 

Thay mặt Lãnh đạo UBCKNN, tại Hội nghị, ông Vũ Bằng – Chủ tịchUBCKNN đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sátsao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,các Bộ ngành liên quan cũng như các Hiệp hội, cơ quan thông tấn báo chí; sự hợptác tích cực của thành viên thị trường thời gian qua.

Theo UBCKNN

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *