Nghiên cứu trao đổi

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tiêu đề CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG BCTC CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngày đăng 2021-01-13
Tác giả Admin Lượt xem 170

Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu xác định các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin (CLTT) báo cáo tài chính (BCTC) trong các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) tại địa bàn tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu đã xác định mô hình hồi quy phản ánh tác động của năm nhân tố đến CLTT BCTC bao gồm: Mức độ tuân thủ chế độ kế toán HCSN; Chất lượng nhân viên kế toán; Mức độ thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB); Cam kết với tổ chức; Ứng dụng công nghệ thông tin.
Từ khoá: chất lượng báo cáo tài chính, thông tin, đơn vị hành chính sự nghiệp
Abstract
This study aims to determine the factors that impact on financial reporting quality (FRQ) at public sector entities in Binh Duong Province. The authors have developed a regression model showing the impact of five factors on FRQ: Compliance with public sector accounting, Accountant qualities, Implementation of Internal Control Systems, Organizational Commitment and Utilization of Information Technology.
Keywords: Financial reporting, Financial reporting quality, Public sector entities.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 205,Tháng 10/2020 của TS. Phạm Quốc Thuần – Trường Đại học Kinh tế, Luật Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh và Ths.Nguyễn Văn Bảo – Học viên Cao học Trường Đại học Thủ Dầu Một.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *