Nghiên cứu trao đổi

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KHI ĐỒNG CUNG CẤP DVPKT CHO KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN

Tiêu đề CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KHI ĐỒNG CUNG CẤP DVPKT CHO KHÁCH HÀNG KIỂM TOÁN Ngày đăng 2021-01-26
Tác giả Admin Lượt xem 501

Độc lập có thể coi là thuộc tính cốt lõi của kiểm toán, mang tính chất quyết định đến chất lượng kiểm toán bên cạnh năng lực của kiểm toán viên (KTV). Trong trường hợp công ty kiểm toán đồng cung cấp dịch vụ phi kiểm toán (DVPKT) cho cùng khách hàng kiểm toán thì các nguy cơ này gia tăng thêm, do đó tính độc lập của KTV bị đặt dấu hỏi lớn. Bài viết này chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV, khi đồng cung cấp DVPKT cho khách hàng kiểm toán. Từ đó, đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán.
Từ khóa: Đồng cung cấp dịch vụ, DVPKT, chất lượng kiểm toán, tính độc lập.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Lê Thị Thu – Trường Đại học Ngoại thương}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *