Nghiên cứu trao đổi

CẤU TRÚC QUẢN LÝ TRONG KHU VỰC CÔNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN CÔNG TẠI VIỆT NAM

Tiêu đề CẤU TRÚC QUẢN LÝ TRONG KHU VỰC CÔNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ KẾ TOÁN CÔNG TẠI VIỆT NAM Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 273

Việc xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán công là một việc cần thiết, trong lộ trình hội nhập và cải cách kế toán khu vực công của Việt Nam. Có rất nhiều việc cần được thực hiện, mà đầu tiên là phải xác định được cấu trúc quản lý của khu vực công để có sự nhất quán khi xây dựng, ban hành và áp dụng hệ thống chuẩn mực kế toán. Thông qua việc tìm hiểu lý thuyết quản trị tài chính công, bài viết làm rõ khái niệm về khu vực công, xác định nội dung, phạm vi và các đơn vị, bộ phận, tổ chức trong khu vực công của Việt Nam, thảo luận về các chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị công của Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Khu vực công, kế toán công.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Ths. Hà Quỳnh Mai – Khoa Kinh tế Tài nguyên môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội}.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *