Nghiên cứu trao đổi

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG THANH

Tiêu đề HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH HỒNG THANH Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 249

Công tác kiểm soát nội bộ giúp các doanh nghiệp theo dõi được số lượng hàng hóa trong doanh nghiệp. Qua đó, hàng hóa được quản lý một cách chặt chẽ nhất và tránh xảy ra sai sót về chất lượng cho khách hàng. Bài báo trình bày nội dung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Hồng Thanh. Từ đó, đưa ra những ưu điểm và những điều còn thiếu sót trong quá trình lưu chuyển hàng hóa và đưa ra những biện pháp chính xác, cấp thiết nhất để công ty ngày càng phát triển.
Từ khóa: Quá trình lưu chuyển hàng hóa, kiểm soát nội bộ, BVU.
Abstract:
The main content mentioned in this article is the reality of the process of goods flow, completing interal control system at Hong Thanh Co., Ltd. The organization of internal accounting is extremely important for any business. Organizing internal accounting helps businesses follow the amount of purchased and sold goods strictly. So, goods are managed tightly to avoid making mistakes about quality for customers.The article addresses the process of how goods are purchased and sold in the company and discounts sales.Then finding strengths and weakness. After that, exactly and crucial solutions are given making the company develope stronger.
Keywords: The Process of goods flow, internal control system, BVU.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Trần Thị Mỹ Linh – Khoa Kinh tế – Luật – Logistics, Trường Đại học Bà rịa – Vũng Tàu, BVU}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *