Tin trong nước

Chế độ, chính sách mới

Tiêu đề Chế độ, chính sách mới Ngày đăng 2015-10-23
Tác giả Admin Lượt xem 163

Từ ngày 21 – 31/10, nhiều chính mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi
hành. Cụ thể như sau:

1. Thời hạn chuyển
nhượng xe đã tạm nhập khẩu miễn thuế

Ngày 11/9/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn
máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích
thương mại. 

Theo đó, việc chuyển nhượng, tặng, cho (gọi
chung là chuyển nhượng) xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế phải
tuân thủ thời hạn theo quy định sau:

– Các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3
(đối với xe của cá nhân) Điều 2 Thông tư này phải làm thủ tục chuyển nhượng
trong thời hạn ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn công tác tại Việt
Nam theo xác nhận của cơ quan chủ quản.

– Đối tượng quy định tại khoản 3 (đối với xe cơ
quan) và khoản 4 Điều 2 Thông tư này phải làm thủ tục chuyển nhượng trước khi
chuyển giao xe cho đối tượng nhận chuyển nhượng.

Các đối tượng nêu trên phải làm thủ tục chuyển
nhượng tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ôtô,
xe gắn máy. 

Thông tư 143 có hiệu lực từ ngày 26/10/2015.

 

2. Áp dụng mẫu sổ BHXH mới từ ngày 01/01/2016
Từ
ngày 01/01/2016, sẽ áp dụng mẫu sổ BHXH mới theo Quyết định 1035/QĐ-BHXH quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội
(BHXH). 
Theo đó, nội dung các tiêu thức quản lý người tham gia BHXH có một số điểm mới
như sau:
– Phải ghi quốc tịch của người tham gia.
– Về trường hợp ghi Số Chứng minh nhân dân: Trường hợp người tham gia vừa có
chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước thì ghi theo thứ tự ưu tiên chứng
minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
– Sổ BHXH mới không cần các thông tin về Hộ khẩu thường trú; tên đơn vị và địa
chỉ nơi đóng BHXH.

Các
quy định về phôi sổ, màu sắc sổ, kích thước, chất liệu giấy của sổ BHXH năm
2016 không thay đổi nhiều so với trước.
Sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại các Quyết định 1443/LĐTBXH, Quyết định
3339/QĐ-BHXH và Quyết định 1518/QĐ-BHXH tiếp tục được sử dụng để giải quyết các
chế độ BHXH.
Quyết định 1035/QĐ-BHXH thay thế Quyết định 1518/QĐ-BHXH năm 2011; Quyết định
3339/QĐ-BHXH năm 2008.

 

3. Quy chế tạm thời
quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế

Ngày 19/10/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử
dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế kèm theo 
Quyết định 1984/QĐ-TCT.
Theo đó, phạm vi ứng dụng chữ ký số được quy
định như sau:

– Ký số các văn bản điện tử bao gồm:
+ Giấy mời họp, biên bản, thông báo, báo cáo,
công văn, tờ trình, văn bản chỉ đạo điều hành (trừ tài liệu chưa được công bố
hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật  nhà nước);

+ Văn bản, tài liệu công bố trên cổng thông tin
điện tử nội bộ ngành Thuế;

+ Các văn bản khác liên quan tới quy trình quản
lý thuế.

– Gửi và nhận thư điện tử trong các trường hợp
quy định phải sử dụng chữ ký số.

– Thực hiện giao dịch truy vấn, trao đổi thông
tin với các đơn vị bên ngoài ngành Thuế thông qua các chức năng trong các ứng
dụng CNTT có yêu cầu sử dụng chữ ký số. 

– Cung cấp các thông tin mật khi gửi qua mạng
theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. 

Quyết định 1984/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày
ký.  

Theo thuvienphapluat

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *