Tin trong nước

Văn bản mới

Tiêu đề Văn bản mới Ngày đăng 2015-10-23
Tác giả Admin Lượt xem 214

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam xin điểm một số chính
sách, chế độ mới được ban hành đầu tháng 10/2015

1. Bộ Tài chính đã có Công văn 14232/BTC-TCThướng
dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các khoản thu được từ việc
đổi hành trình bay, hủy chuyến bay. 


Theo đó, Bộ hướng dẫn thuế GTGT đối với các khoản thu trên như sau:

Các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như đổi ngày bay, đổi
giờ bay, đổi tên hành khách bay,… là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành hàng
không nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, cụ thể:

+ Các khoản thu nêu trên phục vụ chuyến bay quốc tế
thì áp dụng thuế suất 0% theo điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 9 Thông tư
219/2013/TT-BTC .


+ Các khoản thu nêu trên phục vụ chuyến bay nội địa thì áp dụng thuế suất 10%
theo Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC .


– Khoản thu của khách hàng từ việc hủy chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa
là khoản thu về bồi thường bằng tiền thuộc trường hợp không phải kê khai, tính
nộp thuế GTGT theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Các trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng
dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Công văn 14232/BTC-TCT được ban hành ngày 09/10/2015.

 

2. Tổng Cục thuế đã ban hành Công văn 4005/TCT-CS về chính sách thuế giá trị gia tăng và
thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi phúc lợi cho người lao động. 
Theo đó, Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi phúc lợi chi
trực tiếp cho người lao động như sau:

Các khoản chi phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng trực tiếp được tính
vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nếu có đầy đủ hóa đơn
chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện
trong năm tính thuế theo quy định.

– Đồng thời, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đối
với những khoản chi phúc lợi tương ứng với các khoản tiền được tính vào chi phí
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế nêu trên nếu đáp ứng được các điều
kiện về khấu trừ theo quy định.
Công văn 4005/TCT-CS được ban hành ngày 29/9/2015.

 

3. Ngày 02/10/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên. Theo đó: 
– Tổ chức, hộ kinh doanh khai thác tài nguyên có
trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế về phương pháp xác định giá tính thuế
đối với từng loại tài nguyên khai thác, kèm theo hồ sơ khai thuế tài nguyên của
tháng đầu tiên có khai thác. 

Trường hợp thay đổi phương pháp xác định giá
tính thuế thì thông báo lại với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong tháng có
thay đổi.

– Hàng tháng, người nộp thuế thực hiện khai thuế
đối với toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác trong tháng (không phân biệt tồn
kho hay đang trong quá trình chế biến).

– Khi quyết toán thuế, phải lập Bảng kê kèm theo
Tờ khai quyết toán thuế năm trong đó kê khai chi tiết sản lượng khai thác trong
năm theo từng mỏ tương ứng với Giấy phép được cấp.

Thông tư 152/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày
20/11/2015 và thay thế Thông tư 105/2010/TT-BTC.

Theo thuvienphapluat

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *