Tin trong nước

Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Tiêu đề Giải thích nội dung Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày đăng 2015-10-14
Tác giả Admin Lượt xem 317

Nhằm giải đáp một số nội dung của Thông tư
200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (DN), ngày 09/9/2015, Bộ
Tài chính ban hành
 Công văn 12568/BTC-CĐKT. 
CV 12568 BTC TT200.doc


Theo đó, khi thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 cần phải
lưu ý các nội dung sau:
– Các DN có hoạt động bán hàng và mua hàng chủ yếu bằng ngoại tệ và thỏa mãn
điều kiện sử dụng đồng ngoại tệ làm đồng tiền ghi sổ kế toán thì vẫn có thể
được lựa chọn VNĐ làm đồng tiền ghi sổ kế toán mà không bắt buộc phải lựa chọn
đồng ngoại tệ.

– DN được áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại ngày
01/01/2015 để chuyển đổi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2015
trong phần thuyết minh BCTC do năm 2015 là năm đầu tiên áp dụng Thông tư 200 và
không có yêu cầu hồi tố về vấn đề này.
Ngoài ra, Công văn này cũng giải thích thêm các nội dung về việc ghi nhận doanh
thu, giá vốn của các giao dịch mua, bán, điều chỉnh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
nội bộ; thuyết minh giá trị hợp lý và suy giảm giá trị; trích trước khoản giảm
trừ doanh thu…

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *