Tin trong nước

Chính phủ chỉ đạo nhiều hoạt động liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp

Tiêu đề Chính phủ chỉ đạo nhiều hoạt động liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp Ngày đăng 2014-10-10
Tác giả Admin Lượt xem 164


Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo một số công tác liên quan đến tăng cường kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm soát, cải cách thủ tục hànhchính

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcyêu cầu các cơ quan tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tụchành chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lựccạnh tranh quốc gia.

Đồng thời thực hiện nghiêm túc quyđịnh việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định đối với quy định về thủtục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức công bố, niêmyết công khai thủ tục hành chính theo đúng quy định.Bên cạnh đó triển khai cóhiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phán ánh kiến nghị vềquy định hành chính, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửađổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính không phù hợp, không cầnthiết.

Phó Thủ tướng cũng yêucầu các cơ quan bố trí đủ biên chế Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính theo Đềán vị trí việc làm và bảo đảm kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hànhchính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về côngtác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ yêucầu Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nộidung hoạt động các dự án theo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành chodoanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 (Chương trình 585) đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêucầu Bộ Tư pháp nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định cho phép tiếptục thực hiện Chương trình 585 theo hướng rà soát, thu hẹp các hoạt động dàntrải, không hiệu quả; hướng trọng tâm đến việc hỗ trợ trực tiếp, thiết thực nhucầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thực hiệncác cam kết trong hội nhập quốc tế.

Đồng thời xây dựng Danhmục nội dung các hoạt động tiếp tục triển khai trên cơ sở kế thừa các dự ánđang thực hiện có hiệu quả trong giai đoạn 2010-2014, bảo đảm không chồng chéovới các chương trình, dự án khác.

Theo báo cáo của Bộ Tưpháp, giai đoạn 2010-2014, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triểnkhai trên toàn quốc, trong đó tập trung thí điểm tại 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội,Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, Đồng Nai và một số tỉnh.

Sau 4 năm, việc triểnkhai các hoạt động của Chương trình 585 đồng bộ, hiệu quả, qua đó góp phần tạochuyển biến tích cực về nhận thức pháp lý, thói quen tuân thủ pháp luật của doanhnghiệp.

Chương trình 585 đã điềutra, khảo sát thực trạng và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp tại các Bộ,ngành, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp, các địa phương và trực tiếp tại doanhnghiệp; bước đầu thiết lập mạng lưới tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại cácđịa phương có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, việc triểnkhai một số hoạt động của Chương trình 585 còn chậm tiến độ, hiệu quả chưa cao;các hoạt động còn dài trải, chưa có trọng tâm; công tác phối hợp liên ngànhtrong triển khai thực hiện các hoạt động chưa hiệu quả./.

TheoTapchitaichinh

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *