Tin trong nước

Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2015

Tiêu đề Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5/2015 Ngày đăng 2015-05-05
Tác giả Admin Lượt xem 498

Điều
chính thuế BVMT với xăng, dầu; áp phí đường bộ mới qua các trạm Hoàng Mai (Nghệ
An), Pháp Vân – Cầu Giẽ; chính sách chi trả lương hệ số dưới 2,34; trợ cấp cho
người người nghỉ hưu sớm… là những chính sách tài chính mới sẽ có hiệu lực thi
hành trong tháng 5/2015.

Từ 1/5, tăng thuế BVMT đối với xăng dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ
sung Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số
67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi
trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ
môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 và Nghị quyết số
888a/2015/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể theo Nghị quyết số 888a ban hành ngày 10/3/2015, thuế bảo
vệ môi trường được điều chỉnh đối với xăng, nhiên liệu bay từ 1.000 đ/lít lên
3.000 đồng/lít; dầu diezel từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; dầu mazut từ 300
đồng/lít lên 900 đồng/lít.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/5/2015, cũng là thời điểm các
Nghị quyết số 888a của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực. 

Ngân sách chi trả kinh phí tuyển chọn lao động làm việc
cho nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31 /2015/TT-BTC quy định việc
lập dự toán, quản lý, quyết toán kinh phí do NSNN hỗ trợ cho tổ chức được Bộ
Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện quản lý người lao động Việt Nam làm
việc cho các cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và
quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt
Nam do ngân sách trung ương bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách
hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao.

Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý
người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải
được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/5/2015 và được áp dụng từ năm
ngân sách 2015.

Áp mức phí mới qua trạm Hoàng Mai (Nghệ An) từ 3/5

 Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 33/2015/TT-BTC quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu
phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An. Trong đó mức thấp nhất là 35.000 đồng,
mức cao nhất là 180.000 đồng.

Thông tư quy định đối tượng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ
trạm thu phí Hoàng Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định tại
Điều 3, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để
hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

Chứng từ thu phí sử dụng đường bộ sử dụng tại trạm thu phí Hoàng
Mai, Quốc lộ 1, tỉnh Nghệ An thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số
159/2013/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/5/2015. Thời gian
bắt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ điều kiện sau: Dự
án được Bộ Giao thông vận tải cho phép nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng;
được Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định cho phép thu phí.

Điều chỉnh tiền lương có hệ số dưới 2,34 và trợ cấp đối
với cán bộ xã

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn
phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở
xuống…

Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm
đáng lưu ý sau: Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và
cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ
động chi trả tiền lương tăng thêm. 

Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương,
tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn
vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu
nguồn. 

Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn
nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và
thông báo bổ sung kinh phí. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 4/5/2015, các chế độ quy định
tại Thông tư được thực hiện từ ngày 1/1/2015.

Kinh phí thực hiện Giải Báo chí quốc gia có quy định mới

Từ ngày 5/5/2015, việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện
Giải báo chí Quốc gia thực hiện theo quy định tại Thông tư 35/2015/TT-BTC do Bộ
Tài chính mới ban hành.

Thông tư 35 mới ban hành chỉ quy định nguồn kinh phí gồm nguồn
hỗ trợ của ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa
thông tin hàng năm của Hội Nhà báo Việt Nam và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (nếu có).

Thông tư 35 cũng quy định 4 nội dung chi gồm: Chi giải thưởng;
Chi thù lao thành viên các Hội đồng; Chi thù lao họp Hội đồng và các
Ban giúp việc; Chi hỗ trợ các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến việc
thực hiện Giải báo chí Quốc gia.

Đối với chi giải thưởng, mức tiền thưởng của các giải thưởng
hàng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn
cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải.

Thông tư 35 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2015 và thay thế
Thông tư 100/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng
kinh phí Giải báo chí quốc gia. 

Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức lên 2%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức
thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các
sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất
khẩu. 

Theo đó, các mặt hàng đồ trang sức, đồ kỹ nghệ bằng vàng và các
sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7113.19.10,
7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) sẽ chịu mức thuế suất 2%. 

Hiện nay, mức thuế suất của những mặt hàng này là 0%. 

Thông tư 36/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 7/5/2015. 

Quy định mới về lệ phí tuyển sinh đại học năm 2015

Các thí sinh có hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/4/2015 sẽ phải
nộp mức phí dự thi, dự tuyển mới theo quy định tại Thông tư liên tịch
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT.

Theo đó, thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng
kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng và đại học sẽ nộp
35.000 đồng/môn thi (dự thi), 30.000 đồng/hồ sơ (dự tuyển).

Đối với thí sinh đăng ký sơ tuyển vào các trường khối quốc
phòng, an ninh, ngoài phí dự thi, dự tuyển, còn phải nộp 50.000 đồng/hồ sơ khi
đăng ký sơ tuyển.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể các mức lệ phí đối với
thí sinh dự thi, dự tuyển vào các ngành năng khiếu, các trường tuyển sinh riêng

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 11/5/2015 và thay thế
Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT, 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT. 

Hướng dẫn mới về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu
nhà nước

Ngày 27/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
41/2015/TT-BTC về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của
Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, áp dụng
từ ngày 15/5/2015.

Thông tư đã quy định cụ thể các hồ sơ, quy trình, thủ tục thực
hiện thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực
hiện dự án đầu tư; hồ sơ, quy trình, thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời
các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất
khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của
các Bộ, ngành, địa phương.

Với các quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTC, các cơ quan
hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước có căn cứ pháp lý
để thực hiện đầy đủ, đúng quy định giúp cho việc thanh toán các khoản chi phí
được kịp thời. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được giao. Từ đó, đảm bảo
việc quản lý, sử dụng có hiệu quả số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất thuộc sở
hữu nhà nước…

Dự toán NSNN hỗ trợ thực hiện quản lý nhà, đất hỗ tương

Ngày 25/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2015/TT-BTC về
lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại.

Thông tư quy định: Sử dụng nhà, đất hỗ tương là việc sử dụng
nhà, đất phục vụ đối ngoại theo quy định tại Hiệp định hoặc Thỏa thuận giữa
Chính phủ Việt Nam với Chính phủ nước ngoài theo hình thức nước này cấp nhà,
đất cho Cơ quan Đại diện Ngoại giao của nước kia làm trụ sở, nhà ở trên lãnh
thổ nước kia sử dụng và không phải trả tiền.

Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đơn vị thực
hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương được xác định như sau: Căn cứ tương ứng
với giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định theo quy định tại
Khoản 1 Điều 8 Quyết định 56/2014/QĐ-TTg nhân với (x) diện tích nhà, đất hỗ
tương; hoặc theo giá cho thuê nhà do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định đối với
từng loại nhà, đất hỗ tương.

Khi có sự biến động lớn về chỉ số giá tiêu dùng làm ảnh hưởng
đến chi phí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất hỗ tương sẽ chủ động đề
xuất việc xác định lại đơn giá cho phù hợp với sự biến động của thị trường.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2015 và được áp dụng bắt
đầu từ năm ngân sách 2015.  

Thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ lên đến 180 ngàn đồng/xe

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2015/TT-BTC quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tuyến đường
Pháp Vân – Cầu Giẽ, TP. Hà Nội. Mức thu phí cụ thể dao động từ 10.000 – 180.000
đồng/vé/lượt tùy theo đoạn tuyến và theo loại phương tiện.

Đoạn tuyến được đề xuất mức phí thấp nhất là đoạn Vạn Điểm – cao
tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại với mức thu từ 10.000 – 40.000
đồng/vé/lượt tùy loại phương tiện. Đoạn tuyến được đề xuất mức phí cao nhất là
đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ – Hà Nam và ngược lại mức thu từ 45.000 – 180.000
đồng/vé/lượt tùy loại phương tiện.

Đoạn tuyến Pháp Vân – cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình và ngược lại
cũng được đề xuất mức thu từ 45.000 – 175.000 đồng/vé/lượt tùy loại phương
tiện. Bên cạnh đó, các phương tiện cũng có thể sử dụng vé tháng với mức từ
300.000 – 5.400.000 đồng/vé/tháng; vé quý với mức từ 810.000 – 14.580.000
đồng/vé/quý tùy theo đoạn tuyến và theo loại phương tiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2015.

Phí thẩm định hợp đồng xuất khẩu cá tra là 100 nghìn
đồng/lần

Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTC
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh
thương mại cá tra. 

Theo đó, mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất
khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Tổ chức, cá nhân nộp
phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt
Nam. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/5/2015.

Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BTC quy định về
việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định
vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND
Trung Hoa. 

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn đăng ký trở thành Đại lý
giám sát hải quan của doanh nghiệp Trung Quốc phải đáp ứng các điều kiện sau
đây:

Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép vận tải đường
bộ quốc tế để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải hàng hóa theo quy định
tại Hiệp định vận tải Việt – Trung

Kinh doanh địa điểm nơi phương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc
thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và có tổ chức Hải
quan hoạt động

Được xác nhận là Đại lý giám sát hải quan theo Điều 4 Thông tư
này.

Thông tư số 47/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày
25/5/2015 đến hết ngày 10/2/2017.

Thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định
thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua
dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Thông tư nêu rõ, thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu
chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao
bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế.
Bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai,
miễn kiểm tra hải quan. Nếu có căn cứ khẳng định các bưu gửi này vi phạm chế độ
ưu đãi, miễn trừ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra,
xử lý các đối tượng này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/5/2015, bãi bỏ Thông tư số
99/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu
kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

Hướng dẫn trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Liên Bộ Tài chính – Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch
01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh
giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Thông tư, người nghỉ hưu trước tuổi được trợ
cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi. Trường
hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính: Từ 01
đến 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương; trên 06 tháng đến dưới 12 tháng
thì được trợ cấp 02 tháng tiền lương. 

Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định =
Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định) x Tiền
lương tháng. 

Đồng thời được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công
tác, có đóng đủ BHXH. Được  trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm
(đủ 12 tháng) công tác có đóng BHXH kể từ năm 21 trở đi. 

Tiền trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH = Số năm được trợ cấp
(tính từ năm 21 trở đi có đóng BHXH)  x ½ x Tiền lương  tháng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày
31/12/2021.

(Theo:
Thoibaotaichinh)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *