Tin trong nước

Cuối năm 2015: 90% người nộp thuế nộp thuế điện tử

Tiêu đề Cuối năm 2015: 90% người nộp thuế nộp thuế điện tử Ngày đăng 2015-05-05
Tác giả Admin Lượt xem 238

Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu mà Bộ Tài chính, ngành Thuế đặt
ra đến ngày 31/12/2015 nhằm thực hiện Nghị quyết 19/2015/NQ-CP của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2015 và năm 2016

Nộp thuế điện tử tạo điều kiện tối đa cho NNT

Cùng với nhiều
chính sách cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2014, ngành thuế đã triển khai
đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính thuế ngay từ đầu năm 2015
với nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực. Nộp thuế điện tử, xây dựng hệ thống
quản lý thuế tập trung (TMS-Tax Managment System) là những giải pháp lớn đòi
hỏi sự triển khai đồng bộ trong nội bộ cơ quan thuế cũng như người nộp thuế
(NNT) và sự vào cuộc của hệ thống chính thị hướng đến cải thiện môi trường kinh
doanh, tạo thuận lợi cho NNT.

Nộp thuế điện tử
được biết như là dịch vụ cho phép NNT lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà
nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng
thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Đây là một trong
những giải pháp của ngành thuế nhằm triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày
5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục
hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan thông qua công văn số 964/TCT-CNTT
ngày 20/3/2015 của Tổng cục Thuế. Theo đó, NNT sẽ tiết kiệm chi phí đi lại,
thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế; nộp
thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày
nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT. Bên cạnh đó,
khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, NNT có thể truy cập Cổng thông tin điện
tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp, được
sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM; truy vấn số thuế phải nộp,
kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ
thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan
quản lý thu” và hiển thị lên “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà
nước hay NNT có thể Lập giấy nộp tiền nộp thay cho mã số thuế khác. Nhiều chức
năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử được thiết lập tạo điều
kiện thuận lợi cho NNT như: chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử;
chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền với thông tin số thuế phải nộp,
chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo và chức năng cập nhật thông tin
người nộp thuế.

Đến 31/12/2015
ngành thuế quyết tâm triển khai 90% NNT nộp thuế điện tử để góp phần đưa công
cuộc cải cách hành chính thuế đi vào thực tiễn cuộc sống hơn là chính sách về
mặt hình thức.

Hệ thống quản lý thuế tập trung
TMS: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế

Bên cạnh việc
quyết liệt triển khai NTĐT đối với NNT, cơ quan thuế hiện nay đang triển khai
mở rộng triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung TMS trên cả nước nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa,
đặc biệt trong giai đoạn ngành thuế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo
thuận lợi cho người nộp thuế. Trong năm 2014 và đầu năm 2015, Tổng cục Thuế đã  đã triển khai hệ thống Quản lý thuế
tập trung cho 27 Cục Thuế và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc. Dự kiến từ
tháng 3 đến tháng 11/2015 Tổng cục thuế tiếp tục triển khai cho 36 Cục Thuế
miền trung và miền nam. Với ứng dụng quản lý thuế TMS, cơ quan thuế quản lý và
lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc,
thay thế toàn bộ 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai tại
Cục Thuế và Chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các
quy trình nghiệp vụ.

Với ứng dụng này,
ngành Thuế sẽ dễ dàng áp dụng các quy trình nghiệp vụ quản lý chuẩn trên toàn
quốc ở cả 3 cấp (cấp Tổng Cục, cấp Cục và cấp Chi cục), làm tăng khả năng kiểm
soát việc áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế tại cơ quan
thuế các cấp. Bên cạnh đó, TMS có khả năng cung cấp số liệu và các dịch vụ điện
tử cho người nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác, khắc phục tình trạng dữ
liệu NNT không đồng nhất giữa các ứng dụng, đồng thời giảm thiểu chi phí vận
hành của ngành thuế, tận dụng được các tính năng công nghệ mới để tối ưu hóa
tốc độ của hệ thống và rất thuận lợi trong việc triển khai hay nâng cấp phiên
bản. Hệ thống này sẽ dần được bổ sung, mở rộng các cấu phần theo các quy trình
nghiệp vụ của ngành Thuế và ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công tác quản
lý thuế tiên tiến, hiện đại.

(Theo: mof.gov)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *