Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán năm 2012 (đợt 2)

Tiêu đề Danh sách các doanh nghiệp, cá nhân đủ điều kiện hành nghề kế toán năm 2012 (đợt 2) Ngày đăng 2012-10-25
Tác giả Admin Lượt xem 281

TT

Số hiệu (mã số) công ty,

cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân

Chứng chỉ

 KTV HN

 hoặc KTV

Thời hạn đăng ký

Từ

Đến

I. DOANH NGHIỆP

1

0023HN/DN

Cty TNHH Một thành viên Kế toán LEO

1

Lê Viết Dũng Linh

0024/APC

01/2012

12/2012

2

Hà Huyền Nhung

0119/APC

01/2012

12/2012

3

Nguyễn Thị Diệu

0050/APC

01/2012

12/2012

2

0010HN/DN

Cty TNHH MTV Tư vấn Âu Pháp

4

Phạm Chánh Tâm Alain

N1074/KTV

01/2012

12/2012

5

Nguyễn Lưu Tuyền

1774/KTV

01/2012

12/2012

3

0048HN/DN

Cty TNHH Tư vấn quản lý Doanh nghiệp

6

Lê Văn Viên

1357/KTV

01/2012

12/2012

7

Lê Phước Vinh

1207/KTV

01/2012

12/2012

4

0051HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ kế toán Kiến Vàng

8

Trần Thị Yến Phượng

1192/KTV

01/2012

12/2012

9

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

0118/APC

01/2012

12/2012

5

0046HN/DN

Cty TNHH DV tư vấn kế toán Triệu An

10

Nguyễn Thị Thuý Nga

0116/APC

01/2012

12/2012

11

Trương Thị Hồng Phi

0161/APC

01/2012

12/2012

6

0033HN/DN

Cty TNHH Tư vấn và Kế toán Tân Việt

12

Nguyễn Thị Tích Hương

0054/APC

01/2012

12/2012

13

Phạm Thuý Nga

0057/APC

01/2012

12/2012

7

0017NH/DN

Công ty TNHH PSC Việt Nam

14

Lê Ngọc Hùng

0094/APC

01/2012

12/2012

15

Nguyễn Hải Yến

0021/APC

01/2012

12/2012

16

Tạ Thị Nhạn

0077/APC

01/2012

12/2012

8

0050HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán thuế Rồng Việt

17

Trần Nhật Nam

0045/APC

01/2012

12/2012

18

Triệu Thị Thuỷ

0166/APC

01/2012

12/2012

9

0064HN/DN

Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông Du

19

Trần Duy Thức

1350/KTV

01/2012

12/2012

20

Phùng Thế Vinh

1209/KTV

01/2012

12/2012

10

0065HN/DN

Công ty TNHH F&A Việt Nam

21

Mai Thị Hà

1916/KTV

01/2012

12/2012

22

Đỗ Thị Khánh Vân

1155/KTV

01/2012

12/2012

11

0066HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn TCKT Việt Nam

23

Đỗ Thị Trúc Hường

0055/APC

01/2012

12/2012

24

Phạm Thị Hồng Minh

1642/KTV

01/2012

12/2012

II

 DN ĐÃ CÔNG BỐ CÔNG KHAI, BỔ SUNG THÊM KTV HÀNH NGHỀ

12

0001HN/DN

Cty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

25

Phùng Thị Hảo

2343/KTV

01/2012

12/2012

13

0026HN/DN

Cty TNHH Tư vấn Tài chính

và Kế toán FAC

26

Vũ Thị Hồng Loan

2009/KTV

01/2012

12/2012

14

0027HN/DN

Cty TNHH TMF Việt Nam

27

Đỗ Thị Vân Mai

N.2246/KTV

01/01/2012

31/12/2012

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *