Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề KT năm 2012 (đợt 1)

Tiêu đề Danh sách các DN, cá nhân đủ điều kiện hành nghề KT năm 2012 (đợt 1) Ngày đăng 2012-10-25
Tác giả Admin Lượt xem 289

TT

Số hiệu (mã số) công ty,

cá nhân

Tên doanh nghiệp, cá nhân

Chứng chỉ

 KTV HN

 hoặc KTV

Thời hạn đăng ký

Từ

Đến

I. DOANH NGHIỆP

1

0007HN/DN

Cty TNHH Đào tạo, tư vấn và đầu tư AFTC

1

Nguyễn Đào Tùng

1335/KTV

01/01/2012

31/12/2012

2

Hoàng Thu Trang

0060/APC

01/01/2012

31/12/2012

2

0001HN/DN

Cty TNHH Tư vấn VFAM Việt Nam

3

Nhữ Văn Hoan

0011/APC

01/01/2012

31/12/2012

4

Nguyễn Thu Vân

0020/APC

01/01/2012

31/12/2012

3

0002HN/DN

Cty TNHH MAZARS Việt Nam

5

Jean- Marc Deschamps

N1297/KTV

01/01/2012

31/12/2012

6

Nguyễn Thuý Hải

0004/APC

01/01/2012

31/12/2012

7

Lê Thị Nhung

0973/KTV

01/01/2012

31/12/2012

8

Nguyễn Thị Kim Phú

0026/APC

01/01/2012

31/12/2012

9

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1515/KTV

01/01/2012

31/12/2012

10

Nguyễn Thành Trung

0518/KTV

01/01/2012

31/12/2012

11

Cao Thị Hồng Thuý

1749/KTV

01/01/2012

31/12/2012

12

Hồ Tiểu Thư

1740/KTV

01/01/2012

31/12/2012

13

Ngô Thị Sơn

1658/KTV

01/01/2012

31/12/2012

14

Nguyễn Huỳnh Phương Thảo

1885/KTV

01/01/2012

31/12/2012

15

Nguyễn Thị Thuỳ Ngân

1816/KTV

01/01/2012

31/12/2012

16

Phạm Trinh Hiếu

1508/KTV

01/01/2012

31/12/2012

17

Nguyễn Thị Bạch Liên

2013/KTV

01/01/2012

31/12/2012

4

0009HN/DN

Cty TNHH Dịch vụ Kế toán

và Tư vấn Việt Ánh

18

Phan Quang Đức

0527/KTV

01/01/2012

31/12/2012

19

Nguyễn Thành Tâm

0695/KTV

01/01/2012

31/12/2012

5

0011HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ kế toán Đồng Hưng

20

Chung Thành Tiến

0076/APC

01/01/2012

31/12/2012

21

Nguyễn Ngọc Phương Ngân

0070/APC

01/01/2012

31/12/2012

6

0012HN/DN

Cty TNHH DV kế toán và TV Đồng Khởi

22

Lê Minh Tài

Đ.0084/KTV

01/01/2012

31/12/2012

23

Lê Thị Minh Hoài

0219/APC

01/01/2012

31/12/2012

7

0013HN/DN

Cty TNHH Tư vấn tài chính NTC

24

Dương Thị Trúc Quỳnh

0930/KTV

01/01/2012

31/12/2012

25

Nguyễn Mạnh Hùng

0214/APC

01/01/2012

31/12/2012

8

0014HN/DN

Cty TNHH Giải pháp tài chính

chuyên nghiệp

26

Phạm Thị Hồng Liên

0001/APC

01/01/2012

31/12/2012

27

Nguyễn Thị Việt Yến

0029/APC

01/01/2012

31/12/2012

9

0019HN/DN

Cty TNHH Tư vấn đầu tư Tri Thức

28

Nguyễn Minh Tuyết

0036/APC

01/01/2012

31/12/2012

29

Trần Thị Kim Dung

0063/APC

01/01/2012

31/12/2012

10

0026HN/DN

Cty TNHH Tư vấn Tài chính

và Kế toán FAC

30

Kiều Thị Hạt

0007/APC

01/01/2012

31/12/2012

31

Bùi Phương Huyền

0080/APC

01/01/2012

31/12/2012

32

Trần Thị Quỳnh Yên

0049/APC

01/01/2012

31/12/2012

11

0027HN/DN

Cty TNHH TMF Việt Nam

33

Suresh G Kumar

N.0558/KTV

01/01/2012

31/12/2012

34

Nguyễn Hoàng Yến

1095/KTV

01/01/2012

31/12/2012

12

0028HN/DN

Cty TNHH Tư vấn Tài chính Kế toán

 Hoàng Kim Thủy

35

Nguyễn Thị Thanh Thủy

1197/KTV

01/01/2012

31/12/2012

36

Võ Ngọc Ánh Nga

0069/APC

01/01/2012

31/12/2012

13

0039HN/DN

Công ty TNHH TTA

37

Bùi Thanh Phượng

0129/APC

01/01/2012

31/12/2012

38

Nguyễn Thị Minh Thuần

0017/APC

01/01/2012

31/12/2012

14

0040HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ tài chính – Kế toán ACV

39

Nguyễn Thị Thuỷ

1224/KTV

01/01/2012

31/12/2012

40

Nguyễn Văn Huân

1696/KTV

01/01/2012

31/12/2012

15

0042HN/DN

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế Atax

41

Nguyễn Thị Đông

Đ.0116/KTV

01/01/2012

31/12/2012

42

Võ Thị Thu

1702/KTV

01/01/2012

31/12/2012

43

Nguyễn Thị Cúc

1594/KTV

01/01/2012

31/12/2012

16

0045HN/DN

Cty TNHH tư vấn đầu tư và đại lý thuế TAC

44

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

0047/APC

01/01/2012

31/12/2012

45

Nguyễn Hồng Nhung

0202/APC

01/01/2012

31/12/2012

17

0047HN/DN

Cty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Mirai

46

Bùi Thị Hợp

0042/APC

01/01/2012

31/12/2012

47

Đặng Thị Thuý Hoà

0079/APC

01/01/2012

31/12/2012

18

0049HN/DN

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao vàng

48

Thuỷ Ngọc Thu

1546/KTV

01/01/2012

31/12/2012

49

Phạm Thị Kim Loan

0145/APC

01/01/2012

31/12/2012

19

0052HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ doanh nghiệp Âu Việt

50

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1010/KTV

01/01/2012

31/12/2012

51

Nguyễn Thị Xuân

0209/APC

01/01/2012

31/12/2012

20

0054HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn Khai Minh

52

Hoàng Thái Phương

0353/KTV

01/01/2012

31/12/2012

53

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

1171/KTV

01/01/2012

31/12/2012

21

0055HN/DN

Công ty TNHH Dịch vụ tài chính kế toán và đại lý thuế Viettas

54

Kiều Hồng Sơn

0102/APC

01/01/2012

31/12/2012

55

Phùng Văn Minh

0128/APC

01/01/2012

31/12/2012

22

0056HN/DN

Công ty TNHH KCS Việt Nam

56

Trịnh Thị Thanh Hà

0604/KTV

01/01/2012

31/12/2012

57

Phan Thị Thanh Nhàn

1046/KTV

01/01/2012

31/12/2012

23

0057HN/DN

Công ty TNHH Giải pháp Quản lý doanh nghiệp Việt Trí

58

Trần Lê Dũng

0110/APC

01/01/2012

31/12/2012

59

Chu Thị Ngọc Hải

0112/APC

01/01/2012

31/12/2012

24

0058HN/DN

Công ty TNHH Nhân Luật

60

Phạm Thị Thanh Bình

0062/APC

01/01/2012

31/12/2012

61

Vương Hoàng Thảo Linh

0324/KTV

01/01/2012

31/12/2012

25

0059HN/DN

Công ty TNHH Kế toán Kim Thuỷ

62

Oshio Hideto

N.1578/KTV

01/01/2012

31/12/2012

63

Vũ Lam Thảo

1825/KTV

01/01/2012

31/12/2012

26

0060HN/DN

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tin học Kiến Hưng

64

Đỗ Thị Hương

0967/KTV

01/01/2012

31/12/2012

65

Phạm Ngọc Hoàng

1251/KTV

01/01/2012

31/12/2012

27

0061HN/DN

Công ty TNHH dịch vụ kế toán và Tư vấn đầu tư Lê Minh

66

Lê Thị Minh Châu

0108/APC

01/01/2012

31/12/2012

67

Phùng Anh Tuấn

1560/KTV

01/01/2012

31/12/2012

28

0062HN/DN

Công ty TNHH Tư vấn tài chính CFA

68

Phạm Thị Thanh Loan

1431/KTV

01/01/2012

31/12/2012

69

Phạm Thị Hiếu

1652/KTV

01/01/2012

31/12/2012

29

0063HN/DN

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Chiến Thuật

70

Trần Thiện Thuật

0155/APC

01/01/2012

31/12/2012

71

Lê Thị Kim Thoa

0121/APC

01/01/2012

31/12/2012

30

0053HN/DN

Cty TNHH I-GLOCAL

72

Yusuke Kaburagi

N.0291/KTV

01/01/2012

31/12/2012

73

Takayuki Jitsuhara

N.1898/KTV

01/01/2012

31/12/2012

31

0043HN/DN

Công ty TNHH DVTV Kế toán – Thuế Đồng Nai

74

Trần Anh Tuấn

0125/APC

01/01/2012

31/12/2012

75

Nguyễn Minh Thức

0075/APC

01/01/2012

31/12/2012

32

0036HN/DN

Cty TNHH dịch vụ Tài chính Kế toán thuế HVM

76

Trần Việt Đức

Đ.0494/KTV

01/01/2012

31/12/2012

77

Phạm Ngọc Phương

1142/KTV

01/01/2012

31/12/2012

II. CÁ NHÂN

33

0001HN/CN

Cơ sở Dịch vụ Kế toán Thanh Xuân

78

Phan Thị Thanh Xuân

0043/APC

01/01/2012

31/12/2012

34

0004HN/CN

Nguyễn Thị Mai

79

Nguyễn Thị Mai

0212/APC

01/01/2012

31/12/2012

35

0005HN/CN

Trần Đình Long

80

Trần Đình Long

0208/APC

01/01/2012

31/12/2012

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *