Nghiên cứu trao đổi

GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KẾ TOÁN XANH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Tiêu đề GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KẾ TOÁN XANH GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM Ngày đăng 2021-03-16
Tác giả Admin Lượt xem 268

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đổi mới mô hình kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững gắn với bảo vệ tốt môi trường và giải quyết hài hòa các vấn đề kinh tế, môi trường và xã hội, Đảng và Nhà nước có chủ trương “xanh hóa” nền kinh tế. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm hạn chế sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm, hủy hoại môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Kế toán xanh nói chung và kế toán môi trường nói riêng là một bộ phận của kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, hướng đến mục tiêu “do con người, vì con người” góp phần tạo sự ổn định, bền vững cho nguồn lực môi trường, xã hội phát triển gắn với sự phát triển bền vững của chính doanh nghiệp. Bài viết trao đổi về thách thức, rào cản trong vận dụng kế toán xanh, qua đó, khuyến nghị một số giải pháp nhằm phát triển và vận dụng kế toán xanh tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Kế toán xanh, kế toán môi trường, phát triển bền vững.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của TS. Nguyễn Văn Hòa – Đại học Chu Văn An}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *