Nghiên cứu trao đổi

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VIỆT NAM

Tiêu đề CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VIỆT NAM Ngày đăng 2021-03-16
Tác giả Admin Lượt xem 301

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra yêu cầu với kế toán Việt Nam nói chung và kế toán khu vực công nói riêng, phải dần có bước chuyển đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế. Trước yêu cầu cung cấp thông tin trong quá trình hội nhập, Bộ Tài chính đã ban hành các quy định hướng dẫn kế toán cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi, trong đó có chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN). Chế độ kế toán HCSN theo Thông tư số 107/TT-BTC đã có nhiều thay đổi so với chế độ kế toán cũ theo hướng tiếp cận với chuẩn mực kế toán (CMKT) công quốc tế về ghi nhận một số nghiệp vụ, về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)…
Tuy nhiên, giữa chế độ kế toán HCSN và hệ thống CMKT công quốc tế vẫn còn tồn tại những khác biệt do đặc điểm riêng của khu vực công Việt Nam. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua việc so sánh, phân tích nhằm chỉ ra những điểm tương đồng cũng như những điểm khác biệt giữa chế độ kế toán HCSN Việt Nam và hệ thống CMKT công quốc tế để trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đề xuất góp phần làm tăng tính hội tụ của kế toán khu vực công Việt Nam và các quy định kế toán quốc tế.
Từ khoá: Chế độ kế toán HCSN; CMKT công quốc tế; kế toán công Việt Nam.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của TS. Nguyễn Thị Minh Giang và TS. Hoàng Thị Bích Ngọc – Trường Đại học Thương Mại}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *