Nghiên cứu trao đổi

MQH GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB VỚI MỤC TIÊU KIỂM SOÁT TẠI CÁC ĐÀI PTTH

Tiêu đề MQH GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KSNB VỚI MỤC TIÊU KIỂM SOÁT TẠI CÁC ĐÀI PTTH Ngày đăng 2021-03-16
Tác giả Admin Lượt xem 271

Nghiên cứu này nhằm xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát tại các đài phát thanh – truyền hình cấp tỉnh tại Việt Nam. Thông qua khảo sát cán bộ quản lý tại các đài phát thanh – truyền hình bằng phương pháp phân tích nhân tố và phân tích hồi quy, kết quả phân tích đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến tính tin cậy báo cáo tài chính, mục tiêu chính trị và tính hiệu quả về tài chính ở các đài. Đây là những gợi ý để đưa ra các hàm ý chính sách, nhằm nâng cao tính hữu hiệu trong công tác kiểm soát nội bộ tại các đài trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, tính hữu hiệu, phát thành – truyền hình.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của Th.s Nguyễn Hữu Tấn – Đài PT-TH Quảng Nam và PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên – Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *