Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Giấy mời Đối thoại các vướng mắc về TT200/2014/TT-BTC

Tiêu đề Giấy mời Đối thoại các vướng mắc về TT200/2014/TT-BTC Ngày đăng 2015-07-20
Tác giả Admin Lượt xem 481

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

­­­­­­­­­­­—————-

Số: 773/HKT-VP

V/v:
Đối thoại các vướng mắc về TT200/2014/TT-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

 

Hà Nội, ngày 17
tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:    – Giám
đốc tài chính, kế toán trưởng các Tập đoàn kinh tế;

       – Kế toán trưởng các Tổng công ty, Công
ty, doanh nghiệp;

       – Kế toán viên hành nghề kế toán;

       – Giảng viên các trường đại học, Cao đẳng

 

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư 200/2014/TT/BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp thay
thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo quyết định số 15/2006/QĐ –BTC
và thông tư 244/2009/TT-BTC.

Sau khi Thông tư được ban hành và
có hiệu lực thi hành, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã nhận được nhiều ý
kiến của các doanh nghiệp, các chuyên gia kế toán phản ảnh về những vướng mắc
trong quá trình thực hiện.

Với tinh thần sớm đưa các chính
sách, chế độ vào cuộc sống, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ kịp thời những
khó khăn, vướng mắc trong thực hiên chính sách, chế độ của Nhà nước. Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức cuộc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp,
các Hội viên về những vướng mắc trong quá trình áp dụng Thông tư  200/2014/TT- BTC và Thông tư 202/2014/TT-  BTC 
với Lãnh đạo và cán bộ Bộ Tài chính để giúp  doanh nghiệp thực hiện ghi sổ kế toán, lập
BCTC năm 2015 đúng quy định của pháp luật.

Thời gian: Một buổi, bắt đầu từ 8h30 sáng
ngày 28/7/ 2015;

Địa điểm: Tầng 2 VP Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam, 192 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội (Nếu thay đổi địa điểm sẽ thông báo lại sau khi có đăng ký tham dự của các
đơn vị)

Chủ trì: Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm
toán Việt Nam
và Lãnh đạo Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán – Bộ Tài chính

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam kính
mời các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm vấn đề này đến tham dự.

Để
chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc đối thoại có chất lượng tốt, đề nghị các cá
nhân, doanh nghiệp

đăng ký tham dự cuộc đối thoại và gửi thắc
mắc trước ngày 24/07/2015

cho:

Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Điện
thoại: 043.8686721, Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com Hoặc đăng
ký với chị:

 Nguyễn Minh Tâm
 – ĐT 0975 700 716

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hân hạnh được đón tiếp
Quý vị.

 

Nơi nhận:

   
Như trên

    Lưu VPH

CHỦ
TỊCH

 

 

(Đã
ký)

 

 

PGS.TS
Đặng Văn Thanh

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *