Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

THÔNG BÁO LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỢT 6 TẠI HÀ NỘI

Tiêu đề THÔNG BÁO LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỢT 6 TẠI HÀ NỘI Ngày đăng 2015-08-11
Tác giả Admin Lượt xem 380

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN


Số:  789/HKT-QLHN

V/v: Thông báo lớp cập nhật kiến thức

đợt 6 tại Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 07 tháng  08  năm 2015

    Kính gửi: – Các Công ty dịch vụ kế toán

– Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam

Các kế toán viên và người quan tâm

             Thực hiện nhiệm vụ cập nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề và các đối tượng quan tâm  năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổchức lớp cập nhật kiến thức đợt 6 tại Hà Nội về Chính sách thuế mới và giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể như sau:

Nội dung:

Thông tư  92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh,…

– Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ.

Thờigian: 1 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 23/08/2015 (Chủ nhật)

Người trình bày:  Ths Nguyễn Văn Phụng, Vụ Trưởng vụ quản lý thuế DN lớn, Tổng cục thuế, BộTài chính.

Địa điểm: Phòng 310  tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, ThanhXuân, Hà Nội. (Khu nhà mới xây)
Kinh phí lớp học
 (bao gồm tài liệu, hội trường, diễn giả, tea Break):  

– 700.000đ/1 người đối với Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam;

– 900 000đ/1 người với các đối tượng khác;

– 450.000đ/1 người đối với các nhân viên của công ty dịch vụ kế toán(không phải kế toán viên hành nghề)

          Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Hội hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

TK 1300201228538

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh ThăngLong.

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị Quý công ty/ hội viên  đăng ký tham dự lớp cập nhật trước ngày 20/08/2015 theo mẫu đính kèm:

Chi hội kế toán hành nghề ViệtNam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội,
Điện thoại: 043.8686721,Fax 043. 8686722,
Email:
quanlyhanhnghe@gmail.com (hoặc) chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT 0975 700 716

Ghi chú: – Vì giảng viên không sắp xếp được thời gian để giảng vào ngày thường nên mong quý Công ty/hội viên thông cảm và tham dự đầy đủ. Ban tổ chức xin cam kết diễn giả đúng như thông báo (Ông Nguyễn Văn Phụng).

               – Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 6 của năm 2015. Số giờ cập nhật được tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 02 buổi,  tính 08 giờ cập nhật). Với kế toán viên hành nghề đã đủ giờ cập nhật kiến thức năm 2015, số giờ cập nhật sẽ được tính cho năm 2016.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

TL.CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN

                                       

(Đã ký)

Hà Thị Tường VyMẪU ĐĂNG KÝ

LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 23/08/2015

Tại: Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số thuế :………………………………………………………………………………………..

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

Ghi chú:Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ

            Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Giải Phóng – Thanh Xuân– Hà Nội

ĐT: 04.38686721- Fax: 043. 8686722

Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Liên hệ    Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT:0975 700 716

                                                           Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                              

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *