Hoạt động hội thành viên

Giới thiệu về Hội Kế toán Địa chất Việt Nam

Tiêu đề Giới thiệu về Hội Kế toán Địa chất Việt Nam Ngày đăng 2015-12-15
Tác giả Admin Lượt xem 300

HỘI KẾ TOÁN ĐỊA CHẤT VIỆT NAM

1/ Về tổ chức, thành lập hội: Hội kế toán Địa chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) được thành lập theo quyết định số 974/QĐ-BNV ngày 27/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Hội kế toán Địa chất Việt Nam hiện nay là tiền thân từ phân hội kế toán địa chất năm 2008. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Hội hoạt động theo điều lệ được Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ pháp luật; Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.

Mục đích: Tập hợp đội ngũ kế toán địa chất, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoạt động có hiệu quả nhằm phục vụ tốt hơn về quản lý, phát triển kinh tế – xã hội đơn vị, ngành và cả nước.
Hội kế toán Địa chất Việt Nam hoạt đông trên phạm vi cả nước (Gồm cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố) trong lĩnh vực kế toán địa chất; Hội viên là những người đã và đang làm kế toán địa chất; Cán bộ quản lý, giảng dạy, những người có đóng góp nhiều cho công tác Kế toán –Tài chính địa chất trong và ngoài ngành địa chất. Hiên nay hội viên chủ yếu  ở các đơn vị thuộc Tổng Cục Địa chất và khoáng sản, Trung tâm quy hoạch, điều tra nước quốc gia, Viện khoa học Địa chất và khoáng sản, một số là địa chất cũ nay chuyển sang các bộ, ngành, tỉnh, thành phố khác…
 Hiện tại Hội tự nguyện là thành viên trực thuộc Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam,
2/ Về Điều lệ Hội: Hội kế toán Địa chất Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt điều lệ tại quyết định số 1895/ QĐ-BNV ngày 04/12/2013. Trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội, hội viên, tổ chức, hoạt động, tài chính, khen thưởng, kỷ luật của Hội. 
Nhiệm vụ chủ yếu của Hội là thực hiện theo điều lệ và trong phạm vi pháp luật; Tập hợp, đoàn kết hội viên, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; Tham gia xây dựng, kiến nghi các chế độ chính sách kế toán tài chính địa chất.
Quyền hạn chủ yếu của Hội là Truyên truyền, đối nội, đối ngoại, Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên; Tham gia xây dựng các chế độ chính sách, chương trình, dự án; Tư vấn, phản biện xã hội; Tổ chức đào tạo, dạy nghề; trao đổi thông tin; Cung cấp dịch vụ Kế toán, kiểm toán tài chính địa chất; Gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết thực hiện thỏa thuận quốc tế tương ứng.
3/ Địa chỉ của Hội: số 6 phạm Ngũ lão, Q. Hoàn kiếm, Tp Hà Nội. (Bộ phận kế toán Vụ Kế hoạch -Tài chính, Tổng cục địa chất và khoáng sản) 
ĐT: Văn phòng hội  04 38 254 262  máy lẻ 447,    0915 024 652
Email: hoiktdc1213@gmail.com.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *