Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính

Tiêu đề Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính Ngày đăng 2019-12-30
Tác giả Admin Lượt xem 543

Báo cáo tài chính là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính
của doanh nghiệp, việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp
cổ đông, nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp thấy rõ thực
trạng hoạt động sản xuất – kinh doanh, cũng như những rủi ro
và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp. Qua đó, hỗ
trợ các bên liên quan ra quyết định chính xác.
Trên cơ sở nghiên cứu công tác phân tích báo cáo tài chính
tại Công ty cổ phần Thiết kế và xây lắp dầu khí Phú Sĩ, bài viết
đề xuất những giải pháp hoàn thiện nội dung, phương pháp
lập và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty.
Từ khóa: Phân tích báo cáo tài chính, Công ty cổ phần Thiết
kế và xây lắp dầu khí Phú Sĩ

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của Ths. Phạm Thị Phượng* – Ths. Hồ Thị Yến Ly

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *