Nghiên cứu trao đổi

Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco

Tiêu đề Hiệu quả thoái vốn nhà nước, nhìn từ trường hợp Sabeco Ngày đăng 2019-12-30
Tác giả Admin Lượt xem 1211

Bài viết nhìn lại quá trình thực
hiện thương vụ bán vốn cổ
phần nhà nước tại Tổng công
ty cổ phần Bia- Rượu- Nước
giải khát Sài Gòn (Sabeco),
đồng thời đưa ra các đánh giá
về tình hình tài chính của
Tổng
công ty sau thương vụ, tác
động của thương vụ bán vốn
đến lợi ích chủ chủ sở hữu…,
từ đó nêu ra một số vấn đề
đáng quan tâm.
Từ khoá: Sabeco, bán vốn,
thoái vốn…

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của  PGS.TS Phạm Thị Thanh Hòa* – Ths. Hồ Quỳnh Anh*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *