Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước

Tiêu đề Hoàn thiện chứng từ và sổ kế toán trong công tác kế toán Kho bạc Nhà nước Ngày đăng 2019-12-25
Tác giả Admin Lượt xem 5545

Công tác kế toán Kho bạc Nhà
nước đóng vai trò đặc biệt quan
trọng trong công tác quản lý
quỹ ngân sách Nhà nước, quỹ
tài chính Nhà nước, tổng hợp
thông tin và lập báo cáo tài
chính Nhà nước. Bài viết nhằm
đề xuất một số giải pháp hoàn
thiện chứng từ và sổ kế toán
trong công tác kế toán Kho bạc
Nhà nước địa phương.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 10/2019 của PGS.TS Lê Đức Toàn* Ngô Quốc Huy**

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *