Tin trong nước

Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Tiêu đề Hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Ngày đăng 2013-02-25
Tác giả Admin Lượt xem 196

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị  định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập để trình Chính phủ ban hành. Nghị  định quy định cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt, thẩm quyền xử phạt.

Giả mạo, khai man chứng từ kế toán phạt từ20- 30 triệu đồng

 

Dự thảo Nghị định quy định rõ các hành vivi phạm, hình thức xử phạt và mức xử phạt trong lĩnh vực kế toán. Theo đó, phạttiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Lậpchứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luậtvề kế toán; Tẩy xoá, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán không đúngvới quy định về bố trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kếtoán.

 

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30.000.000đồng đối với một trong các hành vi: Giả mạo, khai man chứng từ kế toán; Thoảthuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán; Lập chứng từkế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứngtừ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh… Phạttiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi bán hàng không lập hoáđơn bán hàng theo quy định.

 

Không có Giấy chứng nhận kinh doanh dịchvụ kiểm toán độc lập có thể bị phạt 100 triệu đồng

 

Đối với hành vi vi phạm quy định về hồ sơđề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể bịphạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

 

Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sửdụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán: Cảnh cáo hoặcphạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán thựchiện một trong các hành vi vi phạm như không nộp trả Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho cơ quan có thẩm quyền khi có quyết địnhthu hồi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; Không làm thủ tục điềuchỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán khi có thay đổiphải điều chỉnh theo quy định; hoặc làm mất, làm hỏng Giấy chứng nhận đủ điềukiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng không thực hiện thủ tục đề nghị cấp lạitheo quy định.

 

Hành vi giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Cho thuê, cho mượn, cầmcố Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có thể bị phạttiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000.

 

Có thể phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến100.000.000 đồng đối với tổ chức kiểm toán vẫn tiếp tục kinh doanh các dịch vụtheo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Kiểm toán độc lập khi đã bị thu hồi Giấychứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

 

Đối với hoạt động của DN kiểm toán, chinhánh DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam nếu có hành vi vi phạm có thểbị phạt từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

 

Phải có nghĩa vụ thông báo, báo cáo về BộTài chính

 

Dự thảo Nghị định quy định: Cảnh cáo đốivới doanh nghiệp kiểm toán không thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao tàiliệu cho Bộ Tài chính về việc thành lập hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở củadoanh nghiệp kiểm toán ở nước ngoài.

 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểmtoán thực hiện thông báo cho Bộ Tài chính chậm trên 15 ngày so với quy định khicó thay đổi về: Danh sách kiểm toán viên hành nghề; Tên, địa điểm đặt trụ sởchính của doanh nghiệp; Tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụkiểm toán; Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Chấm dứt hoạt động của chinhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báocáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

 

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến40.000.000 đồng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểmtoán không thực hiện thông báo cho Bộ Tài chính khi có thay đổi về: Danh sách kiểmtoán viên hành nghề; Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên, địađiểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán; Tạm ngừng kinh doanhdịch vụ kiểm toán; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểmtoán; Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu củaBộ Tài chính.

 

Trong trường hợp doanh nghiệp có thay đổivề Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn gópcủa các thành viên; hoặc thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyểnđổi, giải thể không thực hiện thông báo cho Bộ Tài chính có thể bị phạt tiền từ60.000.000 đồng đến 80.000.000.

 

Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạtcảnh cáo, phạt tiền đến mức cao nhất quy định tại Nghị định này.

 

Thanh tra viên thanh tra Bộ Tài chính cóquyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền tối đa đến 500.000 đồng đối với cá nhân vi phạmhành chính, 1.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) có quyền xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền mứccao nhất quy định tại Nghị định này; Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung vàbiện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thịxã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) có quyền xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực kế toán: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đốivới cá nhân vi phạm hành chính, 50.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hànhchính; Áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả quyđịnh tại Nghị định này.

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thịtrấn (gọi chung là cấp xã) có quyền xử phạt trong lĩnh vực kế toán: Phạt cảnhcáo; Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân vi phạm hành chính,10.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm hành chính.

 

N.L

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *