HỎI - ĐÁP

Hỏi – Đáp

Tiêu đề Hỏi – Đáp Ngày đăng 2015-07-09
Tác giả Admin Lượt xem 260

Hỏi: Khi mua nguyên vật liệu về nhập kho, bộ phận mua hàng nhập giá trị
nguyên vật liệu theo giá ước tính hoặc giá mua không bao gồm chi phí vận chuyển,
thuế nhập khẩu,… Cuối kỳ DN có thể cho hết vào TK 632 phần chênh lệch giữa
giá đã hạch toán và giá trị NVL thực tế mua được không ạ? Mặc dù, NVL mua về có
thể không sử dụng hết trong kỳ đó (vẫn còn tồn trong kho)?

Trả lời: Theo quy định
của các văn bản pháp luật kế toán hiện hành (Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán và
Chế độ kế toán DN – QĐ 15/2006/QĐ – BTC nay là TT 200/TT – BTC, ngày 22/12/2014)
thì Nguyên vật liệu nhập, xuất, tồn kho, phải thực hiện theo nguyên tắc giá
gốc. Nội dung giá gốc phụ thuộc vào từng nguồn nhập. Đối với vật liệu mua ngoài
gía gốc được tính như sau:

Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu
mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi
phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,… Nguyên liệu, vật
liệu từ nơi mua về đến kho của DN, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của
bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu
mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có).

Trong kỳ, DN có thể hạch toán
theo giá hạch toán, nhưng cuối kỳ phải điều chỉnh theo giá thực tế.

Chiếu theo quy định trên, DN hạch
toán nguyên vật liệu theo giá ghi trên hóa đơn, không bao gồm chí phí vận
chuyển và toàn bộ chi phí vận chuyển hạch toán vào TK 632 là không đúng.

(Theo: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *