HỎI - ĐÁP

Hỏi – Đáp

Tiêu đề Hỏi – Đáp Ngày đăng 2015-07-14
Tác giả Admin Lượt xem 375

Hỏi : Thanh lý hàng tồn kho là nguyên vật liệu kém mất
phẩm chất thì có hạch toán vào thu nhập khác và chi phí khác (Nợ TK 111, 112,
131/ Có TK 711 và Có TK 3331; Nợ TK 811/ Có TK 152) không?
(Viễn thông Đồng Nai)

Trả lời: Theo quy định
tại Khoản 8, Điều 23 của TT 200/2014/TT – BTC “ Khi bán hàng tồn kho, giá gốc
của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ
phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi nhận và phù hợp với bản chất
giao dịch” thì trường hợp trên được hạch toán như sau:

Khi xuất kho nguyên vật liệu kém
mất phẩm chất thanh lý, ghi:

Nợ TK 632/ Có TK 152;

Kế toán ghi nhận DT thanh lý
nguyên vật liệu kém mất phẩm chất, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

            Có
TK 511- DT bán hàng và cung cấp dịch vụ;

            Có
TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước.

(Theo: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *