Hoạt động hội thành viên

Hội Kế toán TP Hà Nội

Tiêu đề Hội Kế toán TP Hà Nội Ngày đăng 2012-10-05
Tác giả Admin Lượt xem 183

Hội Kế toán thành phố Hà
Nội được thành lập theo Quyết định số 1727/ QĐ/UB ngày 28 tháng 08 năm
1994 của UBND  thành phố Hà Nội, là một thành viên của Hội Kế toán và
Kiểm toán Việt Nam  theo Quyết định số 38 VP.HKT ngày 18 tháng 10 năm
1994 của Chủ tịch Hội Kế toán Việt Nam (nay là Hội Kế toán và Kiểm toán
Việt Nam )

Hôi Kế toán Hà Nội có 11 Chi Hội thành viên: Chi Hội
Kế toán ngành Giao thông Công chính, ngành Tài chính, ngành Nông nghiệp
và phát triển nông thôn, ngành Du lịch, ngành Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội,
Sở Công nghiệp, Trường Trung học Kinh tế Hà Nội, Sở Thương mại, Sở Giáo
dục – Đào tạo, Liên minh Hợptác xã thành phố.

Sau 13 năm hoạt động Hội Kế toán thành phố Hà Nội đã đạt được thành tích đáng khích lệ như:

– Hội đã tuân theo tôn chỉ, mục đích Hội, bám sát
chương trình hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam  để triển
khai các nội dung hoạt động của Hội phù hợp với đặc thù của thành phố.

– Hoạt động của Hôi đã gắn liền với họat động của
ngành Tài chính thành phố, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương,
góp phần tích cực vào việc triển khai tốt các nội dung công tác kế toán
trong toàn thành phố.

– Hội đã làm tốt công tác thông tin, cập nhật
kiến thức cho Hội viên, động viên các Hội viên tham gia vào công tác xây
dựng chính sách, chế độ, các đề án cải tiến thuộc lĩnh vực tài chính kế
toán của thành phố, tham gia tích cực công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ đội ngũ kế toán và kế toán trưởng của thủ đô.

– Là một thành viên có số Hội viên đông của Hội Kế
toán và Kiểm toán Việt Nam, Hội Kế toán thành phố Hà Nội đã làm tốt công
tác quản lý Hội viên và hoạt động của các Chi Hội trực thuộc, thực hiện
nghiêm túc kỷ luật tài chính, thu nộp hội phí đầy đủ; Hội Kế toán Hà
Nội đã tham gia và có những đóng góp tích cực trong các hoạt động chung
của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, đăc biệt là trong việc tổ chức
các hội nghị, hội thảo và  tổ chức thành công Đại hội Kế toán các nước
Đông Nam Á lần thứ 14 vào tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội

Hội Kế toán thành phố Hà Nội đạt được:

– Năm 2002 được Trung ương Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen, UBND thành phố tặng Bằng khen.

– Năm 2003 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen

– Năm 2004 Trung ương Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen.
– Năm 2005 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen.

– Năm 2006 được Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam  tặng Bằng khen.
Cho đến nay, Hội Kế toán thành phố Hà Nội đã tiến hành được 04 kỳ Đại hội. Đại hội lần thứ tư họp vào tháng 03 năm 2007

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *