Hoạt động hội thành viên

Chi Hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

Tiêu đề Chi Hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam Ngày đăng 2012-10-05
Tác giả Admin Lượt xem 249

I. Tên hội:

Chi Hội Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam được thành lập theo Quyết định số: 32 HKT/VP ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam với tên Hội là Chi Hội Kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam. Và theo Quyết định số: 83 HKT/VP ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đổi tên Chi hội Kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán thành Chi Hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam.


II. Danh sách Ban Chấp hành hội:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ liên hệ

1

Ông Nguyễn Phú Hà

Chi Hội trưởng

04 – 783 2121

0983 536 786

0906 228 822

Công ty HD Kiểm toán Việt Nam

Đ/c: Số 17 Lô 2C, KĐT Trung Yên, Đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chi Hội phó

04 – 783 2121

0989 584 858

0926 584 858

Công ty HD Kiểm toán Việt Nam

Đ/c: Số 17 Lô 2C, KĐT Trung Yên, Đường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội


III. Số hội viên của Chi Hội: Số Hội viên đến ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chi hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam là 19 Hội viên.

IV. Tình hình hoạt động của Chi hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam:

1. Về công tác xây dựng và phát triển Hội:

a. Từ ngày 19/7/2005 (Ngày thành lập Chi hội) đến 31/812/2005:

– Chi hội hoạt động với tổng số 14 hội viên (gồm 04 Giám đốc và Phó Giám đốc, 09 Chủ nhiệm Kiểm toán, 01 Kiểm toán viên).

– Chi hội đã lập kế hoạch, chương trình hoạt động cho các hội viên thực hiện. Tuyên truyền và vận động các nhân viên đủ điều kiện kết nạp Chi hội của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng phát triển Chi hội.

b. Trong năm 2006:

– Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức hoạt động của Hội;

– Bổ sung số Hội viên tham gia Chi hội, từ 14 thành viên tăng lên 19 thành viên.

– Năm 2006, Ông Nguyễn Phú Hà đã được Chi Hội nhất trí bầu làm Chi Hội trưởng thay Ông Nguyễn Thanh Nam (do chuyển cơ quan công tác).

– Từ ngày thành lập đến nay Chi hội Kế toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam và các hội viên đã tích cực trong hoạt động công tác của Hội. Tự đánh giá tốt về tổ chức của Chi hội và các hội viên của Chi hội.

2. Về các hoạt động của Hội:

a. Từ ngày 19/7/2005 đến 31/12/2005:

Trong giai đoạn này, mục tiêu chủ yếu của Chi hội là thực hiện củng cố, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động, đồng thời triển khai, phát triển các hoạt động nghiên cứu, đào tạo cập nhật kiến thức chuyên ngành kiểm toán, kế toán tại Chi hội. Các hoạt động cụ thể như sau:

– Xây dựng chi tiết chương trình hoạt động của Chi hội, phổ biến tới các Hội viên;

– Bổ sung, cập nhật các văn bản pháp luật về tài chính, kế toán kiểm toán để lập thư viện thông tin phục vụ cho các Hội viên tham khảo tra cứu;

– Tổ chức các cuộc hội thảo, đưa ra các chủ đề, sự kiện hoặc các vướng mắc trong xử lý tài chính kế toán, kiểm toán để các Hội viên trình bày đóng góp ý kiến; Chi hội cũng đồng thời khuyến khích các nhân viên của Công ty tham gia các cuộc hội thảo này.

– Tổ chức lớp đào tạo các chuẩn mực kế toán và cấp chứng chỉ đào tạo cho nhân viên của Thời báo kinh tế Việt Nam, Công ty Công nghiệp Ô tô Than Việt Nam, Công ty Nguyên liệu – Viglacera, Công ty Vân Hải – Viglacera, Công ty Than Đào Nai, Công ty Du lịch và Thương mại – Than Việt Nam, Công ty Than Cọc Sáu, Công ty Than Núi Béo…/.

b. Trong năm 2006:

– Chi Hội tích cực tham gia các cuộc Hội thảo, tọa đàm, cử các hội viên tham dự các lớp cập nhật kiến thức của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam – VACPA.

– Phối hợp với Hội đồng khoa học của Công ty thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học về tài chính, kế toán, kiểm toán.

– Sau mỗi khóa đào tạo về văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến chuyên ngành kế toán, kiểm toán; đào tạo các phần hành kiểm toán như Kiểm toán Nợ phải thu, Nợ phải trả, Tài sản cố định, Doanh thu, chi phí, giá vốn hàng bán… Chi hội đều yêu cầu các thành viên được lựa chọn đề tài quan tâm để viết Bản Thu hoạch, qua đó tìm hiểu được những vướng mắc cũng như những giải pháp vận dụng cho công tác kiểm toán tại đơn vị. Những khó khăn nào các Hội viên chưa giải đáp được, Chi hội sẽ thu thập và đề xuất với Hội và cơ quan quản lý Nhà nước.

– Đào tạo về phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho các nhân viên kiểm toán của Công ty.

– Đào tạo và trợ giúp các nhân viên kiểm toán thi đạt chứng chỉ CPA quốc gia, đào tạo các nhân viên có năng lực thành Chủ nhiệm kiểm toán, trưởng nhóm kiểm toán. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán đối với Hội viên tham gia Chi hội.

– Chi hội đã hưởng ứng nhiệt tình các phong trào được phát động trong cả nước như ủng hộ các đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ “Ngày vì người nghèo” 1 ngày lương/ người.

Kể từ khi thành lập, hoạt động của Chi hội đã đem lại những hiệu quả đáng kể đối với sự phát triển chung của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, cụ thể là:

+ Tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên kiểm toán, các nhóm kiểm toán của Công ty các giải pháp xử lý về tài chính, kế toán, kiểm toán.

+ Tham gia tư vấn cho khách hàng các vướng mắc về tài chính, kế toán.

+ Cập nhật hệ thống văn bản pháp luật về tài chính, kế toán kiểm toán phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng của Chi hội đồng thời cho việc tham khảo của nhân viên trong Công ty.

+ Tập hợp, đoàn kết, động viên Hội viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tuyên truyền, giáo dục Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước và giữ gìn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

+ Tổ chức, nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi trong các đợt thi tuyển nhân viên kiểm toán theo sự ủy quyền của Ban Giám đốc.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *