Tin quốc tế

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH IFAC NĂM 2020

Tiêu đề HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH IFAC NĂM 2020 Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 194

Cuộc họp thường niên của Ban Chấp hành Liên đoàn Kế toán thế giới (IFAC) đã họp trực tuyến ngày 11 và 12/11/2020. Tham dự có 265 đại biểu từ hơn 150 Hội thành viên.

Ông Đặng Văn Thanh – Chủ tịch và Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh – Phó Ban Đối ngoại của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã tham dự Hội nghị và tham gia bầu, biểu quyết nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị khai mạc lúc 6h00 (Giờ New York – 18h00 giờ Hà Nội).

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch IFAC, Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình hoạt động của IFAC và kế hoạch hoạt động năm 2021. Hội nghị đã tiến hành bầu một số chức danh của IFAC và biểu quyết thông qua một số vấn đề quan trọng của IFAC. Trước hết, Hội nghị đã bầu Ông Alan Johnson làm Chủ tịch IFAC nhiệm kỳ 2 năm (11/2020 – 11/2022) với đa số phiếu đồng ý. Hội nghị đã bỏ phiếu bầu thành viên thường trực Hội đồng IFAC nhiệm kỳ 3 năm: các Ông Jean Bouquot, Ông Kohei Kan, Giáo sư. Chiara Mio, Ông. Atul Gupta, Bà. Taryn Rulton  và  Ông. Yacoob Suttar. Bầu Ủy viên Ủy Ban giám sát lợi ích công chúng (Public Interest Oversight Board – PIOB), gồm Ông  Cesar Cheng và Bà  Aiko Sekine. Hội nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua kế hoạch chiến lược IFAC năm 2021, tầm nhìn cho tương lai.

Hội nghị cũng nghe, thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính cho năm 2021.

 Về kết nạp hội thành viên mới, hội nghị đã biểu quyết thông qua kết nạp Viện Kế toán tài chính công của Pakistan (Pakistan Institute of Public Finance Accountants- PIPFA), Viện Kế toán Công chứng Rwanda (Institute of Certified Public Accountants Rwanda – ICPAR), Viện Kế toán Công chứng Myanmar ( Myanmar Institute of Certified Public Accountants – MICPA) Viện Kế toán thư ký và quản lý Zimbabwe (Institute of Chartered Secretaries and Administrators in Zimbabwe –  ICSAZ) – là hội thành viên liên kết.

Hội nghị đã nghe nhiều báo cáo chuyên đề liên quan đến chuẩn mực báo cáo tài chính, chuẩn mực kế toán công và các hoạt động đào tạo của IFAC./.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *