Tin quốc tế

TUYÊN BỐ TỪ LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Tiêu đề TUYÊN BỐ TỪ LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN QUỐC TẾ Ngày đăng 2020-10-01
Tác giả Admin Lượt xem 420

Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động lâu dài đến kinh tế – xã hội và gây ra những thiệt hai không nhỏ đến hệ thống tài chính toàn cầu. Trong lịch sử, các cuộc khủng hoảng kinh tế trong lịch sử đã từng tác động mạnh mẽ cho tình trạng thất bại tài chính và rất đáng tiếc, rủi ro và những thất bại này lại đang diễn ra trong môi trường hiện nay.

Các kế toán viên chuyên nghiệp cần phải thích ứng với rủi ro ngày càng cao này và tiếp tục thể hiện mức độ siêng năng, liêm chính và dự báo mang tính chuyên nghiệp cao. Quy tắc đạo đức quốc tế dành cho Kế toán chuyên nghiệp, bao gồm cả chuẩn mực về tính độc lập quốc tế, thiết lập các tiêu chuẩn hành vi được mong đợi của một kế toán chuyên nghiệp. Đó là trách nhiệm của chúng ta.

Kế toán viên chuyên nghiệp – cho dù là thành viên của hội đồng quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán, lãnh đạo tổ chức, người chuẩn bị hoặc kiểm toán viên – đều rất quan trọng đối với lập và lưu hành Báo cáo tài chính. Mặc dù, nghề nghiệp của chúng ta không thể ngăn chặn những thất bại của công ty, nhưng chúng ta có trách nhiệm tiếp tục lập, cung cấp các báo cáo tài chính và bản thuyết minh báo cáo tài chính đáng tin cậy, kết hợp một cách thích hợp các xét đoán, ước tính và đánh giá tốt nhất của chúng ta cũng như những cảnh báo về gian lận tài chính có thể xảy ra, cảnh giác với những trình bày sai sự thật về tài chính trên các báo cáo tài chính.

Trong một môi trường thay đổi nhanh chóng và không chắc chắn như hiện nay, lãnh đạo và các thành viên hội đồng quản trị, với trách nhiệm tổ chức việc chuẩn bị lập và kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính và tổ chức hệ thống thông tin cần được nhắc nhở, khích lệ liên tục để duy trì một môi trường kiểm soát hiệu quả, có thể sẽ thay đổi hoặc đã thay đổi do thích ứng môi trường hoạt động đến làm việc từ xa và các tác động khác của Covid-19. Tương tự, các kế toán viên, kiểm toán viên cần tập trung vào tác động của bất kỳ thay đổi nào như vậy đối với môi trường kiểm soát và bất kỳ rủi ro mới hoặc thay đổi nào, đồng thời điều chỉnh, áp dụng các phương pháp kế toán, kiểm toán cho phù hợp để thu thập đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở cho ý kiến của mình.

Do bản chất chưa từng có của Covid-19, tính minh bạch hơn và công bố thông tin hướng tới tương lai về hiệu suất hoạt động, tình hình tài chính, thanh khoản và triển vọng tương lai của một tổ chức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, mặc dù hoàn cảnh hiện tại khiến việc này trở nên khó khăn hơn. Kế toán chuyên nghiệp trong kinh doanh cần phải đưa ra những phán đoán hợp lý, có thiện chí trong bối cảnh và trên cơ sở thông tin hiện có. Sự minh bạch về các yếu tố không chắc chắn đã biết và trọng yếu, cũng như các quy trình và tài liệu mạnh mẽ hỗ trợ cho việc tiết lộ như vậy, sẽ giúp thúc đẩy các quyết định đúng đắn và đánh giá của kiểm toán viên từ đó sẽ có thời gian thử thách. Quan trọng là, điều này cũng sẽ cho phép các nhà đầu tư và chủ nợ đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể.

Kế toán chuyên nghiệp cũng cần đóng một vai trò quan trọng, trong việc đảm bảo khả năng liên tục của các tổ chức để chống chọi với những thách thức quan trọng mà họ phải đối mặt trong những thời điểm khó khăn này. Điều này áp dụng cho tất cả các tổ chức lớn và nhỏ trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và liên quan đến việc giúp các tổ chức tập trung vào quản trị tốt, chiến lược hợp lý và củng cố mô hình kinh doanh của họ.

Hành động của chúng ta ngày hôm nay sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng và vị thế của chúng ta trong ngày mai. Bằng cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử nghề nghiệp và đạo đức của chúng tôi trong Covid-19, và bằng cách thử thách bản thân thực hiện sự siêng năng cao độ, cởi mở và cảnh giác trước những hành động cần thiết, chúng tôi sẽ thực hiện đúng trách nhiệm vì lợi ích cộng đồng và tiếp tục định hình tích cực cách nghề nghiệp được xem.

Nhận thấy, mức độ áp lực và căng thẳng lớn hơn mà nhiều kế toán phải đối mặt, các tổ chức kế toán chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên của họ dưới hình thức tư vấn và hỗ trợ.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *