Tin trong nước

Hội thảo “Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Tiêu đề Hội thảo “Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Ngày đăng 2013-07-14
Tác giả Admin Lượt xem 337

Sáng 10/7/2013, tại khách sạn Daewoo Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội thảo “Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước” do Ngân hàng Thế giới tài trợ – dự án WB1.

Đến dự hội thảo có trên 80 đại biểu, gồm:lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; các Vụ chức năng KTNN; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinhtế của Quốc hội; lãnh đạo Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam; Thanh tra Chínhphủ; các trường Đại học; CPA Australia; ACCA; các nhà khoa học, chuyên gia,quản lý, Tổng giám đốc một số công ty kiểm toán…Đặc biệt, có đại diện KTNN TrungQuốc, KTNN Indonesia, WB.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước đối với kết quả thực hiện giai đoạn 1 của Dự án Hiện đại hóa các phương pháp và thông lệ kiểm toán của KTNN. Dự án do Quỹ Phát triển Thể chế (IDF) – WB tài trợ theo Thỏa thuận thư được ký kết ngày 25/11/2011 giữa Chính phủ Việt Nam và WB nhằm: tăng cường năng lực thể chế của KTNN thông qua việc cung cấp và thực hiện các phương pháp kiểm toán hiện đại, dựa trên rủi ro đối với kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ.Sản phẩm giai đoạn 1 của Dự án là 4 báo cáo của chuyên gia tư vấn về đánh giá thực trạng và định hướng xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán, phương pháp và mẫu biểu hồ sơ kiểm toán của KTNN hiện hành.

Thay mặt lãnh đạo KTNN, T.s Nguyễn Hữu Vạn,Tổng KTNN đã phát biểu khai mạc và chỉ rõ các nội dung cần trao đổi tại hội thảo. Ông Nguyễn Hữu Vạn nhấn mạnh,hiện đại hóa phương pháp và thông lệ kiểm toán là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, đến nay KTNN đã xây dựng được một hệ thống các quy định khá đầy đủ, hoàn thiện, phù hợp với các tuyên bố,chuẩn mực của INTOSAI và ASOSAI. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán một cách toàn diện trên 3 mặt: năng lực, hiệu lực và hiểu quả kiểm toán như Chiến lược phát triển KTNN đến 2020 đã đặt ra, KTNN cần nâng cao chất lượng kiểm toán theo hướng công khai, minh bạch, chuyên nghiệp và từng bước hiện đại hoá công tác kiểm toán thông qua việc đẩy nhanh tiến độ kiểm toán, đảm bảo tính kịp thời của thông tin kiểm toán đến với người sử dụng; xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán phù hợp để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động kiểm toán. 

Dướisự chủ trì của Gs.Ts.Đoàn Xuân Tiên, trên tinh thần khoa học và tôn trọng kinhnghiệm thực tiễn, Hội thảo đã tiến hành thảo luận và nghe ý kiến của các chuyêngia về chủ đề của Hội thảo cũng như các vấn đề có liên quan.

Pgs.Ts Đặng Văn  Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán ViệtNam, chuyên gia tư vấn 1 của dự án WB1 đã báo cáo đánh giá hệ thống hồ sơ kiểmtoán hiện hành của KTNN Việt Nam và hướng hoàn thiện.

Đánh giá hệ thống hồ sơ kiểm toán hiện hành của Kiểm toánNhà nước Việt Nam, PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toánViệt Nam cho rằng,việc lập hồ sơ kiểm toán có ý nghĩa rất quan trọng đối vớiviệc kiểm soát và đảm bảo chất lượng kiểm toán. Mẫu biểu hồ sơ kiểm toán cầnphân định rõ ràng, rành mạch những chỉ tiêu, thông tin bắt buộc phải trình bày,thu thập, những chỉ tiêu, nội dung có thể trình bày có thể không tùy thuộc vàoyêu cầu, nội dung kiểm toán và khả năng cung cấp thông tin của đối tượng kiểmtoán. 

Mặt khác, cần xác định và phân loại các mẫu biểu hồ sơ kiểmtoán theo những tiêu chí, tiêu thức khoa học hơn; chuẩn hóa quy trình kiểm toánvà các mẫu biểu hồ sơ theo quy trình kiểm toán trong từng loại hình nghiệp vụcụ thể… 

Phát biểu tại hộithảo, Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, chuyên gia tư vấn 1 của dự án WB1, báo cáonghiên cứu đánh giá các phương pháp kiểm toán hiện hành và các hướng dẫn thựchiện chuẩn mực kiểm toán của KTNN Việt Nam. ÔngNguyễn Ngọc Tỉnh khuyến nghị: Kiểm toán Nhà nước cần hoàn thiện việc ban hànhchuẩn mực kiểm toán nhà nước; xây dựng các phương pháp kiểm toán trên cơ sởchuẩn mực kiểm toán và thông lệ quốc tế để giúp các kiểm toán viên nhà nướctrong quá trình thực hiện kiểm toán. Đồng thời, xây dựng tài liệu hướng dẫnchuẩn mực kiểm toán và hoàn thiện quy trình kiểm toán thành chương trình kiểmtoán

Bên cạnh đó, Gs.Ts  Nguyễn Quang Quynh, chuyên gia tư vấn 3 của dựán WB1, báo cáo đánh giá hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành của KTNN ViệtNam; Bà Phạm Tú, chuyên gia tư vấn 4 của dự án WB1, báo cáo kinh nghiệm quốc tếtrong xây dựng chuẩn mực kiểm toán và đánh giá thực trạng hệ thống chuẩn mựckiểm toán của KTNN Việt Nam. Đại biểu KTNN Trung Quốc đã có tham luận So sánhchuẩn mực kiểm toán quốc tế , kinh nghiệm từ cơ quan kiểm toán quốc gia Trungquốc; đại biểu KTNN – Kinh nghiệm xây dựng Sổ tay KTNN Indonesia; Một số thamluận khác của KTNN Việt Nam, Bộ Tài chính , các công ty kiểm toán nước ngoàihoạt động tại Việt Nam….

Cácđại biểu đã đề xuất giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống phương phápvà thông lệ kiểm toán của KTNN theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến củathế giới, phù hợp với xu thế phát triển của KTNN Việt Nam, cụ thể: Hoàn thiệntrên cơ sở tiếp cận với mô hình CMKT của INTOSAI, đáp ứng yêu cầu và đảm bảotuân thủ pháp luật hiện hành về KTNN; Xây dựng theo hướng hoàn thiện và chuẩnhóa một cách đồng bộ các hướng dẫn chuẩn mực kiểm toán, các phương pháp và mẫubiểu hồ sơ kiểm toán của KTNN; phù hợp với xu hướng đa dạng hóa các hình thứctổ chức và phương pháp quản lý Đoàn kiểm toán, đa dạng hóa các loại hình kiểmtoán; Xây dựng và hoàn thiện trong mối liên hệ với phát triển nguồn nhân lực vàứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán của KTNN.

Kết thúc hội thảo, Gs.Ts Đoàn Xuân Tiên –Phó Tổng KTNN đánh giá cao chất lượng hội thảo và đưa ra định hướng nội dunghoạt động dự án WB1 từ nay đến 2014.

Kết quả của Hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán, các phương pháp kiểm toán và hồ sơ mẫu biểu hiện hành của KTNN theo hướng tiếp cận trình độ của các nước tiên tiến, đáp ứng yêu cầu thực hiện đầy đủ các loại hình kiểm toán một cách hiệu quả và hội nhập sâu rộng trong các lĩnh vực hoạt động kiểm toán nhà nước nói riêng và công tác kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực công nói chung, góp phần tăng cường năng lực của KTNN.

VHN & QC

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *