Hoạt động trung ương hội

HỘI THẢO KẾ TOÁN VIỆT NAM – TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG

Tiêu đề HỘI THẢO KẾ TOÁN VIỆT NAM – TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG Ngày đăng 2019-05-27
Tác giả Admin Lượt xem 634

        Với mục đích nhận diện, đánh giá tác động, chuẩn bị những việc phải làm trong tương lai và chủ động nắm bắt những triển vọng phát triển của kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh mới, Hội thảo khoa học trước thềm Đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề: “Kế toán Việt Nam – Tương lai và triển vọng” do Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức với sự phối hợp, hỗ trợ của Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) tại Việt Nam, sự đồng thuận của Liên đoàn Kế toán Đông Nam Á (AFA), sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), tham gia tích cực của Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính, của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam, của Học viện Tài chính, Công ty Cp Misa,…

Hội thảo vinh dự được đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ – Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước – Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Tài chính – Vũ Thị Mai, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội – Phạm Văn Tân đã tham dự và chỉ đạo Hội thảo.


                             GS.TS Vương Đình Huệ – Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo


                                   Ông Hồ Đức Phớc – Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước
    

Hội thảo cũng vinh dự được đón tiếp Lãnh đạo Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, lãnh đaọ các Bộ, Tổng cục, ban ngành, lãnh đạo của một số tổng công ty, tập đoàn kinh tế, các hiệp hội trong và ngoài nước.


                                         Bà Vũ Thị Mai – Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Ngài Kon Ying Tong – Chủ Tịch Liên Đoàn Kế Toán Đông Nam Á (AFA) và lãnh đạo Hiệp hội Kế toán Singapore, Hiệp hội Kế toán Malaysia đến dự, thông tin về hoạt động AFA, yêu cầu về kinh nghiệm nghề nghiệp của các nước ASEAN và những khuyến nghị cho Việt Nam.

                                       Kon Ying Tong – Chủ Tịch Liên Đoàn Kế Toán Đông Nam Á (AFA)

Hội thảo có sự tham dự của 200 đại biểu là hội viên của VAA, các chuyên gia kế toán, kiểm toán và các nhà khoa học trong cả nước.
Hội thảo được nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng – Vương Đình Huệ. Phó Thủ tướng đã đưa ra những yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán Việt Nam trong giai đoạn tới, trong bối cảnh kinh tế mới của thế giới, của Việt Nam, sẽ có nhiều cơ hội, nhiều thời cơ mới, nhưng cũng nhiều thách thức cho kế toán và kiểm toán Việt Nam, cho nghề nghiệp và tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam.

Hội thảo khoa học là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà kế toán kiểm toán trao đổi, đưa ra những nhận định về xu hướng toàn cầu hóa, về yêu cầu của hội nhập, những đánh giá về tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, của công nghệ số đến kế toán, kiểm toán, xác định yêu cầu, lộ trình và phương thức áp dụng thành công Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), Chuẩn mực kế toán công quốc tế ở Việt Nam cũng như phát triển kiểm toán, bao gồm cả kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ ở Việt nam theo thông lệ và chuẩn mực kiểm toán trên thế giới và các chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI, của IFAC. Đồng thời, Hội thảo cũng chia sẻ những thông tin, những kinh nghiệm về đổi mới và phát triển kế toán, kiểm toán, bao gồm cả kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập,…


                                      PGS.TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam phát biểu

Khoa học – công nghệ, trong đó có khoa học quản lý, khoa học kế toán, kiểm toán, công nghệ về quản trị và kiểm soát đã và đang phát triển rất mạnh mẽ với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cách mạng công nghệ số, nền kinh tế số đang trong thời kỳ khởi phát, tác động rất mạnh vào các nền kinh tế nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, trong đó có kế toán và kiểm toán. Đây là giai đoạn của trí tuệ nhân tạo, của thế giới mạng, của Internet kết nối vạn vật (IoT), kết nối mọi dịch vụ. Trong nền kinh tế đã và sẽ xuất hiện những phương thức giao dịch mới, phương thức thanh toán mới (thanh toán điện tử), những đơn vị đo lường mới, của Hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử, các chương trình xử lý và truyền tải thông tin, kỹ năng xử lý và lưu trữ thông tin. Cần thảo luận để nhận diện những tác động và chủ động có giải pháp thay đổi căn bản phương thức tạo lập, xử lý thông tin, phương thức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp và và cung cấp thông tin, đặc biệt là thông tin kế toán, kiểm toán.

Hội thảo cũng được nghe những thông tin và quyết sách nghề nghiệp mang tính chiến lược của AFA, của kế toán và kiểm toán trong khu vực, cũng như những công việc mà AFA đã làm, đang làm và sẽ làm, những kinh nghiệm phát triển nghề nghiệp trong Hội nhập và trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4,0 của các tổ chức thành viên AFA. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, căn cứ đặc điểm và yêu cầu của Việt Nam để hình thành và triển khai các giải pháp cần thiết từ thống nhất về nhận thức, quan điểm, từ hoàn thiện thể chế kinh tế, thiết lập mới các quy trình kế toán và kiểm toán, cho đến phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn bị các điều kiện mang tính kỹ thuật cho kế toán, kiểm toán Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *