Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA)

Hội viên của Hội

Tiêu đề Hội viên của Hội Ngày đăng 2012-10-20
Tác giả Admin Lượt xem 998

Hội viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam bao gồm: Hội viên chính thức, Hội viênliên kết và Hội viên danh dự. Hội viên liên kết và Hội viên danh dự  không  tham gia ứng cử, đề cử, bầu cử vào BanLãnh đạo Hội và không biểu quyết các vấn đề của Hội.

 

Hội viên chính thức:

 

1. Hội viên cá nhân :Là công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vựctài chính, kế toán, kiểm toán tán thành Điều lệ Hội, có phẩm chất đạo đức nghềnghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội,có thể trở thành hội viên chính thức nếu có hai điều kiện dư­ới đây:

 

– Người đang làm kế toán, kiểm toán có trình độ đại học chuyênngành Tài chính – kế toán, kiểm toán hoặc tương đương trở lên, có tối thiểu 03năm công tác thực tế; người tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính kếtoán hoặc tương đương có tối thiểu 05 năm công tác thực tế.

 

– Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lýtài chính, kế toán, kiểm toán có trình độ đại học tài chính, kế toán, kiểm toánhoặc tương đương, có tối thiểu 03 năm công tác thực tế.

 

– Có chứng chỉ kiểm toán viên  hoặcchứng chỉ hành nghề kế toán  được cơ quan nhà nước có thẩmquyền cấp.

 

2. Hội viên tổ chức: Là người đại diện của tổ chức Việt Nam (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, cơquan nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục, đào tạo) thuộc lĩnh vực tài chính, kếtoán và kiểm toán.

 

Hội viên liên kết

 

Công dân, tổ chức Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viênchính thức của Hội  như­ngcó nhiều đóng góp xây dựng Hội, tán thành Điều lệ Hội thì được công nhận là hộiviên liên kết.

 

Hội viên danh dự

  

Công dân Việt Nam là những người có uy tín, có năng lực hoạt độngvề tài chính, kế toán, kiểm toán, có nhiệt tình và quan tâm giúp đỡ hoạt độngcủa Hội đ­ược Hội mời làm hội viên danh dự.

 

 

Thể thức gia nhập Hội

 

Công dân Việt Namcó đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội phải làm đơnxin gia nhập Hội kèm theo bản sao các chứng chỉ nghề nghiệp, gửi tổ chức cơ sởcủa Hội. Tổ chức cơ sở của Hội xét đơn và đề nghị chủ tịch Hội xem xét và quyếtđịnh kết nạp.

 

Tổ chức Việt Nam có đủ điều kiện trở thành hội viên chính thức,muốn gia nhập Hội thì người đại diện của tổ chức phải làm đơn xin gia nhập Hội, gửi chủ tịch BCH Hội xem xét quyết định kết nạp.

 

Công dân, tổ chức Việt Nam muốn trở thành hội viên liên kết thìlàm đơn xin gia nhập gửi Chủ tịch Hội xem xét công nhận.

 

 

Thể thức xoá tên Hội viên  

 

1.Hội viên sẽ bị xoá tên trong các trường hợp sau:

 

a, Tổ chức ngừng hoạt động, bị sáp nhập, giải thể hoặc phá sản;

 

b, Cá nhân không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời;

 

c, Hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp  hoặc Điều lệ Hội, bị xoá tên; 

2. Quyết định xoá tên hội viên do Ban thường vụ đề nghị Chủ tịchHội quyết định. 

 

Nhiệm vụ của Hội viên

 

 1. Chấp hànhĐiều lệ Hội, thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Hội, tích cực hoạt động choHội.       

 

 2. Chấp hànhmọi qui định của Nhà nư­ớc về tài chính, kế toán, kiểm toán.

 

 3. Tuyên truyền phát triển Hội viên mới, phát triển các tổchức thành viên mới của Hội.

 

 4. Tham giasinh hoạt và đóng Hội phí đầy đủ.

 

 5. Không ngừngnâng cao trình độ, khả năng về mọi mặt, đặc biệt là trình độ nghiệp vụ kế toán,kiểm toán, tài chính và trình độ quản lý.

 

6. Giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

 

7. Bảo vệ danh dự và lợi ích hợp pháp của Hội, vận động mọi ngườihưởng ứng các hoạt động của Hội.

 

Quyền của Hội viên

 

1. Đ­ược tham gia các hoạt động của Hội.

2. Đư­ợc hội giúp đỡ, bồi d­ưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán; đ­ược tạo điều kiện để phát huy khảnăng về mọi mặt có liên quan đến nghề nghiệp.

3. Đ­ược Hội bảo trợ, tạo điều kiện để thực hiện các sáng kiến,phát minh hoặc công trình nghiên cứu của mình theo khả năng của Hội.

4. Đư­ợc Hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệpthu?c phạm vi quyền hạn của Hội.

5. Đ­ược kiến nghị với Hội để đề nghị với cơ quan nhà nước nhữngvấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, chế độ tài chính, kếtoán, kiểm toán.

6. Đư­ợc tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội;được ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo của Hội.Riêng hội viêncủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam gồm: hội viên chính thức, hội viênliên kết và hội viên danh dự.

7. Đư­ợc làm đơn xin ra khỏi Hội .

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *