Tin trong nước

Họp Hội đồng Trung ương Vusta lần thứ 5 (khóa VI)

Tiêu đề Họp Hội đồng Trung ương Vusta lần thứ 5 (khóa VI) Ngày đăng 2014-04-02
Tác giả Admin Lượt xem 246

 

Ngày 01/04/2014, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Họp Hội đồng Trung ương Vusta lần thứ 5 (khóa VI)để đánh giá kết quả hoạt động của Liên hiệp họi năm 2003; Thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; Thảo luận các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII dự kiến tổ chức vào năm 2015 và thảo luận về một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị đã thu hút 160 đại biểu trong cả nước về tham dự.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Vusta đã chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ôngĐặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN cho biết, năm qua LHHVN đã tích cực đẩy mạnh việctriển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới,nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHHVN trong thời kỳ đẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng tích cực đếntổ chức và hoạt động của LHHVN và các hội thành viên, đặc biệt là các Liên hiệphội địa phương.

 

Ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHHVN, đã thay mặtĐoàn Chủ tịch LHH khóa VI báo cáo hoạt động của Đoàn Chủ tịch LHHVN. Năm 2013,Đoàn Chủ tịch luôn chỉ đạo Cơ quan LHHVN tích cực triển khai thực hiện cácnhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch năm 2013 sát với tình hình thực tế của LHHVNvà các hội thành viên. Tiếp tục đổi mới công tác kế hoạch, giao nhiều nhiệm vụ với kinh phí từngân sách nhà nước cấp cho các hội thành viên và đơn vị 81 triển khai. Chỉ đạocác đơn vị tổ chức tốt các hoạt động khuyến khích sáng tạo và tôn vinh tríthức. Chỉ đạo Cơ quan LHHVN chủ trì, phối hợp với một số Hội ngành toàn quốc tổchức tư vấn, phản biện có chất lượng nhiều đề án được dư luận xã hội quan tâm.Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Thường trực Đoàn Chủ tịch chú trọng phân bổ ngânsách hợp lý dành cho hoạt động phổ biến kiến thức nhằm hỗ trợ các hội thànhviên, đặc biệt là các Hội ngành toàn quốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đềtài, dự án phổ biến kiến thức theo ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn gắn với việcthực hiện chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

 

Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch chưa dành nhiều sự quantâm nghiên cứu, xác định những định hướng nội dung hoạt động lớn, có tầm chiếnlược mà LHHVN với vai trò và vị trí của mình cần phải tập trungchủ động tham gia giải quyết hoặc tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bíthư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành. Vì vậy, trong năm 2014, Đoàn Chủtịch tiếp tục chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các nội dung và nhiệm vụ vớiBộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ nhằm thực hiện có kết quả. Đồng thời, chỉđạo Cơ quan Trung ương LHHVN, các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc tổchức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp Hội ViệtNam, 5 năm triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển, xây dựng Kếhoạch thực hiện Chiến lược phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2020. Tậptrung chỉ đạo thực hiện một số đề án lớn về phổ biến kiến thức, cơ chế tư vấn,phản biện và giám định xã hội và cơ chế tài chính đối với Liên hiệp Hội ViệtNam. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn bị Đại hộiđại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VII dự kiến diễn ra vào quý II năm 2015.

Trongphần thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt cònhạn chế của của Đoàn Chủ tịch trong năm qua với tinh thần xây dựng như: Một sốvấn đề vướng mắc từ sau khi kết thúc Đại hội LHHVN lần thứ VI năm 2010 đến nayvẫn chưa được Đoàn Chủ tịch tìm ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ quyếtliệt. Chưa tập trung chỉ đạo thực hiện một số đề án lớn về phổ biến kiến thức,cơ chế tư vấn, phản biện và giám định xã hội một cách sát sao.Việc củng cố tổchức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương chưa đạt hiệu quả. Chưachú trọng xây dựng và phát triển các đơn vị 81…..

Nhiềuđại biểu có đồng quan điểm, cho rằng trong năm 2013, LHHVN vẫn còn nhiều hạn chế nhưmột số đề án vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoặcchưa thực hiện, như Đề án về Cơ chế tài chính. Đề án xây dựng Luật phổ biếnkiến thức, Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp; Quy chế phối hợp giữa Chính phủvà LHHVN , chưa được thể chế hóa để triển khaithực hiện. Tổ chức của Liên hiệphội ở Trung ương và địa phương tuy có phát triển về số lượng, nhưng chất lượngvà hiệu quả hoạt động còn hạn chế, lúng túng trong việc đổi mới nội dung vàphương thức hoạt động, chưa xây dựng được mô hình phát triển mang đặc trưngriêng của một tổ chức chính trị – xã hội tập hợp đội ngũ trí thức đa ngành, đalĩnh vực; cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội từ Trung ươngđến địa phương chưa được quan tâm nghiên cứu.

Cũngtrong Hội nghị, Hội đồng TW LHHVN đã thông qua tờ trình về việc kết nạp, bổsung, miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng TW khóa VI. Kết nạp thêm 05 Hội là thành viêncủa LHHVN, bổ sung 7 Ủy viên Hội đồng TW năm 2014, thay đổi Ủy viên và miễnnhiệm Ủy viên Hội đồng TW và 1 Ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Kếtthúc Hội nghị, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN đã nêu bật nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 là: Chuẩn bịtổng kết nhiệm kỳ Đại hội VI và xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểutoàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII vào năm 2015, trong năm 2014 LHHVN cần tập trung mọi nguồn lực để thựchiện hoàn thành các mục tiêu đã được đề ra về công tác chính trị, tư tưởng;thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng: Công tác phát triển tổ chức. Thúc đẩycó hiệu quả những hoạt động chuyên môn: Nâng cao hơn nữa hoạt động hợp tác vớicác tổ chức trong và ngoài nước. Tiếptục thúc đẩy triển khai nội dung hợp tác giữa LHHVN,các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ,ngành và chính quyền địa phương. Mở rộng hoạt động liên kết, hợp tác với các tổ chức trongnước và quốc tế có liên quan. Ông cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp đầy tâm huyếtcủa từng Ủy viên Hội đồng Trung ương, mong rằng Đoàn Chủ tịch và trực tiếp làThường trực Đoàn Chủ tịch sẽ thường xuyên đón nhận và lắng nghe nhiều ý kiếnhơn nữa từ các Ủy viên Hội đồng khóa VI để cùng góp phần xây dựng LHHVN ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một tổchức tập hợp giới trí thức khoa học công nghệ của nước nhà.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *