Tin trong nước

20 tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN

Tiêu đề 20 tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN Ngày đăng 2014-01-15
Tác giả Admin Lượt xem 395

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký quyết định số 3288/QĐ-BTC, công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2013.

Theo đó, 20 tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp (DN) năm 2014.

Cáctổ chức này gồm: 1. Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Ngân hàng ĐôngÁ (DAS); 2. Công ty TNHH kiểm toán Việt (VietCPA); 3. Công ty TNHH kiểmtoán – tư vấn thuế (ATC); 4. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toánvà kiểm toán (AASC); 5. Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh (Vietanhaudit); 6. Côngty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Vietnam); 7. Công ty TNHH kiểm toán KrestonACA Việt Nam (KRESTON-ACA); 8. Công ty TNHH thẩm định giá Đất Việt (Vland); 9.Công ty TNHH thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng (DVFSC); 10. Công tyTNHH thẩm định giá Vinacontrol (Vinacontrol PV); 11. Công ty cổ phần thông tinvà thẩm định giá Miền Nam (SIVC); 12. Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giáĐông Nam; 13. Công ty TNHH kiểm toán quốc gia VIA (VIA Audit Co.Ltd); 14. Côngty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội (CPA Hanoi Co.Ltd); 15. Công ty TNHH GrantThornton Việt Nam (GTV); 16. Công ty TNHH định giá Cimeico (Cimeico Co.Ltd);17. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (Viet Capital Securities); 18. Công tyTNHH Kiểm toán BDO (BDO Audit Co.Ltd); 19. Công ty TNHH thẩm định giá HoàngQuân (H.QA Co.Ltd); 20. Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức.

Quyếtđịnh của Bộ Tài chính cũng quy định rõ, các tổ chức tư vấn định giá được cungcấp dịch vụ xác định giá trị DN để cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số59/2011/NĐ-CP ngay 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển DN 100% vốn nhà nướcthành công ty cổ phần.

Các tổ chức tư vấn định giácó trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC ngày8/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủtục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị DN.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *