Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Kế hoạch hoạt động năm 2013 của VICA

Tiêu đề Kế hoạch hoạt động năm 2013 của VICA Ngày đăng 2013-06-11
Tác giả Admin Lượt xem 273

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013

CỦA CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM

I-     MỘT SỐ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN SAU ĐẠI HỘI

1-      Hoàn thiện ban hành các văn kiện đại hội theo nghị quyết của đại hội:

          Quy chế hoạt động của Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam

(gồm có bản tiếng Việt và bản dịch ra tiếng Anh);

          Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 1 của Chi hội;

          Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 1.

2-      Kiện toàn tổ chức của Chi hội:

          Ban hành Nghị quyết hội nghị BCH Chi hội lần thứ nhất;

          Trình VAA phê duyệt Quy chế hoạt động của Chi hội Kế toán Hành nghề Việt Nam, và công nhận BCH Chi hội;

          Quyết định thành lập 4 Ban, 2 Văn phòng và phân công nhiêm vụ trong BCH Chi hội;

          Ban hành Quy chế đào tạo của Chi hội;

          Quyết định mức thu hội phí năm 2013;

          Quyết định giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán Chi hội cho đ/c Hà thị Tường Vy, mở xong Tài khoản của Chi hội;

          Bổ sung hoàn thiện Danh sách hội viên sáng lập (có 5 đơn vị đăng ký tại đại hội, mặc dù chi hội đã đôn đôc nhìều, nhưng đến nay vẫn còn 2 đơn vị chưa gửi đơn là Cty TNHH Đầu tư và Tư vấn Đông du và Cty TNHH dịch vụ kế toán Nam Việt). Do vậy danh sách HV sáng lập sẽ chốt lại theo số có đủ hồ sơ để chuẩn bị in thẻ HV (35 HV tổ chức và 26 HVCN).

3-      Các công việc tác nghiệp của VP Chi hội và BQLHN:

          Đăng ký hành nghề 2013 đến 10-5-2013 có 67 đơn vị với 148 KTVHN;

          Báo cáo Bộ Tài chính và VAA kết quả đại hội và các kiến nghị của hội viên;

          Có công văn tiếp tục kiến nghị Bộ tài chính sửa đổi thông tư 117 ngày 19-7-2012 của Bộ về “hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế”; đã có giải trình bảo vệ với Tổng cục Thuế;

          Đã ban hành kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán năm 2013;

          Đã ban hành kế hoạch cập nhật kiến thức 2013, đã triệu tập lớp cập nhật kiến thức thứ nhất ở phía Nam và phía Bắc;

          Đã đề nghị Bộ Tài chính và Bộ đã nhất trí giao cho VAA và Chi hội chủ trì soạn thảo chuẩn mực kế toán Thuế thu nhập DN và chỉ định đ/c Hà Thị Tường Vy làm tổ trưởng tổ soạn thảo. Chi hội sẽ đề xuất với VAA thành lập tổ soạn thảo và ban chỉ đạo soạn thảo chuẩn mực;

          Đã chuẩn bị cho việc in cuốn sách giới thiệu về Chi hội và các hội viên của Chi hội KTHNVN (đề nghị các đ/c UVBCH vận động các hội viên ủng hộ, gửi hình ảnh thông tin của đơn vị và đăng ký mua cuốn sách ủng hộ cho Chi hội;

          Đã quyết định giao nhiệm vụ soan thảo quy chế chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ cho Ban kiểm tra soát xét chất lượng dịch vụ kế toán.

4-      Công việc của các Ban:

          Ban NCPL và Tư vấn, đã lấy ý kiến và tham gia góp ý dự thảo sửa đổi  Hiến pháp, chuẩn bị hội thảo tham gia góp ý sửa đổi Luật Kế toán;

          Ban Đào tạo đã xây dựng Quy chế đào tạo trình VAA ban hành để có cơ sở xin Bộ Tài chính chức năng cập nhật kiến thức của Chi hội cho Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề.

          Ban Đối ngoại (đ/c Phạm Ngọc Hoàng Thanh) đã dịch bản Quy chế hoạt động của Chi hội sang tiếng Anh và đã xây dựng kế hoạch hoạt động 2013 của Ban;

          Ban kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề đang chuẩn bị tham gia kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ và nghiên cứu soạn thảo quy chế chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ kế toán;

          Văn phòng Chi hội TP HCM đã duy trì trang website, phối hợp với Ban Đào tạo chuẩn bị cho lớp cập nhật kiến thức ngày 18, 19-5-2013;

II- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2013 CỦA CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN

1.      Kiện toàn tổ chức, xây dựng nền nếp hoạt động của Chi hội sau Đại hội:

          Hoàn thiện ban hành các văn bản theo Nghị quyết đại hội; Xuất bản cuốn sách “Quy chế hoạt động của Chi hội và giới thiệu Chi hội và các hội viên của Chi hội”;

          Kiện toàn các tổ chức và phân công Ban chấp hành theo Nghị quyết hội nghị BCH lần thứ nhất, đưa 02 văn phòng và 04 ban chuyên trách vào hoạt động;

          Xây dựng các quy chế và kế hoạch công tác của các Ban và Văn phòng; trong đó chú trọng là quy chế tài chính, quy chế đào tạo, quy chế chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ của Chi hội;

          Hoàn thiện quy chế quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán.

2.      Công tác phát triển và quản lý hội viên:

          Hoàn thiện danh sách hội viên sáng lập và tiến hành in thẻ hội viên (tổ chức và cá nhân);

          Tiếp tục tuyên truyền và phát triển hội viên mới;

          Giữ mối liên hệ giữa BCH, 2 Văn phòng, 4 ban với hội viên, tạo mã số để hội viên tự cập nhật thông tin hội viên.

3.      Công tác đào tạo:

          Tổ chức 10 lớp cập nhật kiến thức (phía Nam 5 lớp, phía Bắc 5 lớp);

          Mở một số lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề cho hội viên.

4.      Công tác kiểm soát chất lượng hành nghề:

          Xây dựng quy chế chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ đối với các cơ sở, đơn vị dịch vụ kế toán;

          Tham gia với Ban quản lý hành nghề kế toán kiểm tra chất lượng dịch vụ 13 đơn vị (02 đơn vị đề nghị hoãn kiểm tra);

          Hoàn thiện hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, trình VAA ban hành chính thức.

5.      Công tác nghiên cứu pháp luật, tư vấn và đối ngoại:

          Tổ chức hội thảo cho các đơn vị dịch vụ kế toán tham gia góp ý sửa đổi Luật Kế toán;

          Đánh giáTổ chức trao đổi, lấy ý kiến về Thông tư 72 để có kiến nghị tạo thuận lợi cho lực lượng hành nghề kế toán;

          Tổ chức một số cuộc giao lưu, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế;

          Theo dõi, làm việc và đề nghị các cơ quan Nhà nước xử lý kiến nghị của hội viên và kế toán viên hành nghề.

6.      Công tác duy trì trang website

          Cần phân công người phụ trách từng chuyên mục để duy trì trang website có chất lượng, cập nhật kịp thời các thông tin mới trong từng chuyên mục, trả lời kịp thời các vướng mắc của hội viên trên mục diễn đàn. Bố trí một mục riêng về các văn bản của VICA để tiện tra cứu.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *