Đại hội đại biểu TQ lần thứ V

Kế hoạch thực hiện các công việc nhằm triển khai Đề án Nội dung hoạt động hướng tới Đại hội V

Tiêu đề Kế hoạch thực hiện các công việc nhằm triển khai Đề án Nội dung hoạt động hướng tới Đại hội V Ngày đăng 2013-07-11
Tác giả Admin Lượt xem 106

KẾ HOẠCH VỀ MẶT THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC

TT

Nội dung công việc

Thời gian
hoàn thành

Đơn vị
thực hiện

Ghi chú

1

Xây dựng dự thảo Đề án tổ chức Đại hội

Tháng 6/13

VPTW  Hội

 

2

Xin ý kiến BCH TW Hội  về văn bản dự thảo Đề án tổ chức ĐH

Tháng 6/13

VPTW  Hội

Bằng văn bản

3

Hoàn chỉnh Đề án tổ chức Đại hội (sau khi có ý kiến của BCH) và thông báo đến các đơn vị và cá nhân liên quan

Tháng 6/13

VPTW  Hội

 

4

Trình cơ quan cấp trên (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Liên hiệp hội) về việc tổ chức ĐH

Tháng 7/13

 Tiểu ban (TB)
Khánh tiết

 

5

Công văn về việc phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội và 20 năm thành lập

Tháng 7/13

TB Nhân sự – Khen thưởng

 

6

Hướng dẫn các cấp hội thành viên: Tổ chức Đại hội cơ sở để bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc và đề cử người vào BCH mới; xét và đề nghị các hình thức khen thưởng

Tháng 9/13

TB Nhân sự – Khen thưởng

Các Hội thành viên phải tổ chức Đại hội xong trước 31/12/13

7

Lập kế hoạch thông tin tuyên truyền về ĐH và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội

Tháng 6/13

TB Thông tin
tuyên truyền

 

8

Lập chuyên trang về Đại hội trên TCKT, Website VAA  

Từ T6/13 đến
Quý II/14

TB Thông tin
tuyên truyền

 

9

Lập dự trù kinh phí phục vụ đại hội

Tháng 8/13

TB Hậu cần

 

10

Xin Bộ Tài chính cấp kinh phí

Tháng 9/13

TB Hậu cần

 

11

Xin tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp

Quý III-IV/13

TB Hậu cần

 

12

Dự thảo Văn kiện đại hội

Tháng 9/13

TB Văn kiện

 

13

Xin ý kiến TV và BCH văn kiện đại hội (dự thảo)

Tháng 10/13

TB Văn kiện

Bằng văn bản

14

Tổ chức Hội thảo về vai trò của Hội và về chuyên môn

T11-12/13

Các ban
chuyên môn

 

15

Hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện đại hội

Tháng 11/13

TB Văn kiện

 

16

Đại hội các cấp hội thành viên

Tháng 12/13

Hội thành viên

 

17

Liên hệ địa điểm tổ chức đại hội

Tháng 11/13

TB Khánh tiết

 

18

Hướng dẫn và hoàn chỉnh BC tham luận của các đại biểu

 Quý III,IV/13

TB Văn kiện

 

19

Sưu tầm các tư liệu, ấn phẩm, hình ảnh có liên quan đến 15 năm hoạt động của Hội

Quý III và IV/13

TB Thông tin
tuyên truyền

 

20

Xây dựng phim về Hội

Tháng 01/14

TB TTTT

 

21

Xây dựng kỷ yếu về Hội

Tháng 01/14

TB TTTT

 

22

Làm thủ tục trình xét tặng HCLĐ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

Trước tháng 12/13

TB Nhân sự – Khen thưởng

 

23

Lập danh sách đại biểu và khách mời dự đại hội

Quý IV/13

TB Khánh tiết

 

24

In giấy mời, tài liệu phục vụ đại hội

Tháng 02/14

TB Khánh tiết

 

25

Lưu hành Giấy mời đại biểu

Tháng 3/14

TB Khánh tiết

 

26

Lập báo cáo tình hình tài chính nhiệm kỳ IV

Tháng 12/13

TB Hậu cần

 

27

Lập danh sách ứng cử, đề cử BCH TW Hội nhiệm kỳ V. Dự kiến DS Ban chấp hành nhiệm kỳ V

Tháng 12/13

TB Nhân sự – Khen thưởng

 

28

Tổ chức Hội thảo quốc tế 

T3-T4/14

Các ban
 chuyên môn

 

29

Họp BCH Khóa IV lần cuối để thông qua các nội dung quan trọng trước khi tiến hành ĐH

Tháng 3/14

Ban Chỉ đạo

 

30

Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V

Tháng 4/14

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *