Đại hội đại biểu TQ lần thứ V

Đề án Nội dung hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu TQ lần thứ V

Tiêu đề Đề án Nội dung hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu TQ lần thứ V Ngày đăng 2013-07-10
Tác giả Admin Lượt xem 210

ĐỀ ÁN

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ V

VÀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Phần I

NHỮNG HOẠTĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA HỘI

TỪ THÁNG 6/2013 ĐẾN 4/2014

I. Củng cố, duy trì ổn định tổ chức và hoạt động chuyên môn

1- Đối với BCH Trung ương Hội:

            – Rà soát đội ngũ BCH, đánh giá chất lượng họat động củatừng Ủy viên BCH Trung ương Hội.

2- Củng cố, nâng cao hoạtđộng của cơ quan Trung ương Hội và các ban chuyên môn

            – Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2013,  các đơn vị trực thuộc (Văn phòng, Ban QLHN kếtoán, Trung tâm NC&TV KHKT, Tạp chí, Thường trực CLB Kế toán trưởng toàn quốc),các ban chuyên môn xây dựng nội dung và đề án hoạt động từ nay đến tháng 4/2014.

            – Rà soát, kiện toàn nhân sự của các đơn vị nhằm thực hiệnhoàn thành kế hoạch công tác năm 2013, tạo đà cho năm 2014 và các năm tiếptheo.   

3- Đối với các tổ chứcthành viên

            – Rà soát lại tổ chức

            – Triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch

            – Tiến hành đại hội

            – Phát động phong trào thi đua nội bộ tổ chức hướng tớicác sự kiện của Hội Kế toán & Kiểm toán VN.

II. Hoạt động thôngtin, tuyên truyền

            – Tuyên truyền về đại hội V và 20 năm ngày thành lậpHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng (Tạpchí kế toán kiểm toán, Báo và Tạp chí khác, Website của Hội…)

            – Chương trình giao lưu gặp gỡ trên truyền hình

            – Xây dựng phim và kỷ yếu về Hội

III. Tổ chức một số cuộchội thảo

            – Hội thảo trong nước: Về vị trí, vai trò, chức năngcủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trong giai đoạn mới; về chuyên môn tronglĩnh vực kế toán, kiểm toán.

            – Hội thảo quốc tế: Đăng ký tổ chức Hội nghị AFA và hộithảo quốc tế trước thềm Đại hội.

IV. Thi đua, khen thưởng

            – Phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội V và kỷ niệm20 năm thành lập Hội

            – Thực hiện các thủ tục về khen thưởng.

Phần II

 NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI V

VÀ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNHLẬP HỘI

I. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

            “Đoàn kết – Hội nhập – Phát triển”  

II. MỤC ĐÍCH

            Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán và Kiểm toán ViệtNam lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009-2014) diễn ra vào ngày 16/4/2009 tại Hà Nội. Căncứ điều 17 Điều lệ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam “Cơ quan lãnh đạo caonhất của Hội là đại hội đại biểu toàn quốc ,được tiến hành 05 năm một lần doBCH Trung ương Hội triệu tập”, thì đến tháng 4/2014 sẽ tiến hành tổ chức Đạihội đại biểu toàn quốc lần thứ V. 

            Mụcđích của Đại hội lần này là:

            1- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyếtĐại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV(2009-2014), trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của đất nước cũngnhư trên thế giới có nhiều khó khăn, phức tạp; lạm phát cao và suy thoái nặng nề;nhiều tập đoàn kinh tế, tổng công ty và công ty làm ăn thua lỗ hoặc phải giảithể; kế toán và kiểm toán Việt Nam tiếp tục quá trình phát triển và hộinhập với khu vực và thế giới; Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam chuyển dần từ tổchức xã hội nghề nghiệp sang tổ chức nghề nghiệp và tiếp tục thực hiện nhiệm vụtheo Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính vềviệc “Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quảnlý hành nghề kế toán, kiểm toán”.

            2- Xác định phương hướng và nhiệm vụ hoạt động của Hộitrong nhiệm kỳ V (2014-2019), trong đó tập trung chủ yếu vào việc khẳng định vànâng cao vai trò, vị thế của Hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước nói chung và trong nghề nghiệp kế toán và kiểm toán nói riêng.

            3- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ V đủ điều kiện,khả năng chỉ đạo tổ chức mọi hoạt động của Hội trong giai đoạn mới.

III. NỘI DUNG, YÊUCẦU CỦA ĐẠI HỘI V

            1- Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết hoạtđộng của Hội trong nhiệm kỳ IV: Báo cáo cần đánh giá những mặt được và chưađược, những tồn tại trong triển khai các nhiệm vụ của một tổ chức hội nghề nghiệp(quản lý công tác hành nghề kế toán, kiểm toán; kiểm soát chất lượng dịch vụ kếtoán, kiểm toán; công tác đào tạo bồi dưỡng và cập nhật kiến thức chuyên mônnghiệp vụ cho hội viên và những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, kếtoán, kiểm toán; công tác nghiên cứu, tư vấn khoa học và phản biện chính sách vềtài chính, kế toán, kiểm toán…), những thuận lợi và khó khăn  trong quá trình thực hiện.

           2- Thảo luận và quyết địnhphương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ V: Phương hướng và nhiệmvụ hoạt động cần tập trung vào việc tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các hoạt độngmang tính nghề nghiệp của Hội, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạtđộng của Hội nhằm đạt được mục đích nâng cao vai trò và vị thế của Hội trong nềnkinh tế thị trường, hội nhập khu vực và thế giới.

          3- Quyết định sửa đổi, bổsung Điều lệ của Hội (nếu thấy cần thiết): Theo hướng nâng cao tínhpháp lý, bảo đảm kỷ cương, sự thống nhất, ổn định, dễ hiểu và thuận lợi trong thực hiện.

            4- Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ V:BCH nhiệm kỳ V cần tập hợp những người có uy tín, có trình độ về chuyên mônnghiệp vụ, có kinh nghiệm quản lý, có nhiệt tình và điều kiện để có thể tổ chứctriển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội .

5- Kết hợptổ chức kỷ niệm 20 năm (1994 – 2014) thành lập Hội Kế toán Việt Nam (nay làHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam).   

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂMTỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU

            1-Thời gian: 01 buổi sáng, vào khoảng từ ngày 20 đến 25/4/2014

            2- Địa điểm: tại thủ đô Hà Nội  

            3- Số lượng đại biểu: Dự kiến khoảng 350 đại biểuchính thức và 50 đại biểu là khách mời.   

V. NỘI DUNG CÁC CÔNG VIỆCCẦN CHUẨN BỊ

            1- Dự thảo Văn kiện Đại hội: Gồm:

–  Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Kế toán vàKiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ IV (2009-2014);

– Báo cáo phương hướng vànhiệm vụ hoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 – 2019);

– Báo cáo kiểm điểm BCHTrung ương Hội nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo kiểm điểm hoạt độngcủa Ban Kiểm tra thuộc BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo tình hình tàichính nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo sửa đổi Điều lệHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (nếu cần);

– Dự thảo Điều lệ (sửa đổi)Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (nếu có);

– Báo cáo tổng kết 20 nămhoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (1994-2014).

– Báo cáo tham luận củacác đại biểu (đại diện các tổ chức thành viên, các tổ chức trực thuộc, cánhân).

 

            2-Tổ chức đại hội các cấp (hội thành viên, phân hội, chi hội trực thuộc)

            Nộidung đại hội tại các cấp hội thành viên gồm:

– Tổng kết đánh giá hoạt độngcủa cấp hội;

– Tham gia ý kiến vào cácdự thảo Văn kiện Đại hội V;

– Bầu đại biểu tham dự đạihội V;

– Đề cử danh sách vào BCHTrung ương nhiệm kỳ V.

(Ở những nơi trùng vớiĐại hội theo nhiệm kỳ thì nội dung Đại hội ngoài các công việc trên phải thựchiện theo đúng quy định tại Điều lệ Hội).

3- Kiện toàn BCH và dựkiến danh sách bầu BCH nhiệm kỳ V

– Rà soát, kiện toàn BCHnhiệm kỳ IV;

– Lập danh sách ứng cử, đềcử BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ V;

            – Dựkiến danh sách giới thiệu của BCH nhiệm kỳ IV vào BCH nhiệm kỳ V

4- Công tác thông tintuyên truyền

Tuyên truyền trêncác phương tiện thông tin đại chúng (chủ yếu trên Tạp chí Kế toán và Kiểmtoán, trên Website của VAA) 

Sưu tầm các tư liệu,ấn phẩm, hình ảnh có liên quan đến 20 năm hoạt động của Hội (tập trungcác năm từ 2004 đến nay) để trưng bày tại đại hội

– Chương trình giao lưu gặpgỡ trên truyền hình

– Xây dựng kỷ yếu 20 nămxây dựng và trưởng thành của Hội Kế toán và Kiểm toán VN

– Xây dựng phim “20 nămxây dựng và trưởng thành của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam”.

 

5- Tổ chức hội thảo

Tổ chức 02 cuộc hộithảo trong nước: Về vị trí, vai trò, chức năng của Hội Kế toán và Kiểm toán ViệtNam trong giai đoạn mới; về chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và 01cuộc hội thảo quốc tế (kết hợp Hội nghị AFA)

– Xây dựng đề án cho cáccuộc hội thảo trên

– Báo cáo Bộ Tài chính, BộNội vụ, Ban Đối ngoại TW

– Liên hệ địa điểm, xinkinh phí v.v…

6- Công tác thi đua,khen thưởng

– Có Công văn về việc phátđộng phong trào thi đua trong các cấp hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hộiV.

– Hướng dẫn và triển khaiviệc xem xét và đề nghị các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân nhân dịpĐại hội V và 20 năm thành lập Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

– Làm thủ tục trình Nhà nướcxét tặng Huân chương Lao động cho Hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…cho một số tổ chức và cá nhân.

7- Công tác hậu cần:

– Lập dự trù kinh phí phụcvụ Đại hội;

– Xin Bộ Tài chính cấp kinhphí và vận động tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp;

– Liên hệ địa điểm tổ chứcĐại hội;

– Các công việc khác cóliên quan đến hậu cần.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Thành lập Ban tổ chứcđại hội:

1.1 Chỉ đạochung:

Gồmcác ông: Đặng Văn Thanh, Đặng Thái Hùng, Đỗ Đình Lâm.

1.2 Tiểu ban Nhân sự vàKhen thưởng:

Gồmcác ông: Đặng Văn Thanh (Trưởng TB), Cao Tấn Khổng, Đỗ Đình Lâm, Vũ HữuNam.

1.3 Tiểu ban Văn kiện:

 Gồm các ông/bà: Đặng Văn Thanh (TrưởngTB), Trịnh Thị Hồng Nguyệt, Đỗ Đình Lâm, Phạm Công Tham, Phạm Mạnh Hùng, ĐặngThị Loan.

1.4 Tiểuban Thông tin tuyên truyền

Gồmcác ông/bà: Vũ Hữu Nam (Trưởng TB), Bùi Văn Mai, Lữ Thành Long, MaiThanh Tòng, Trịnh Công Loan, Trương Viết Hùng, Hoàng Đôn Huấn, Hà Thị Tường Vy,Đàm Lệ Dung.

1.4 Tiểu ban Khánh tiết:

Gồm các ông (bà): ĐỗĐình Lâm (Trưởng TB), Bùi Văn Mai, Vũ Hữu Nam, Phạm Công Bình, MaiQuốc Hội, Trịnh Công Loan, Đậu Thị Thùy Hương, Trần Hồ Lan.

1.5 Tiểuban Hậu cần:

Gồm các ông (bà): PhạmCông Tham (Trưởng TB), Phạm Thị Kim Lệ, Nguyễn Ngọc Sự, Ngô Đức Đoàn, NguyễnVăn Nhiễn, Đỗ Văn Quốc, Vũ Đức Thành, Võ Hùng Tiến, Lê Thị Dương, Lê Phi Bằng, NguyễnXuân Thắng, Nguyễn Thị Lệ Thanh, Lê Thị Thu Hương.

1.6 Tổ giúpviệc:

Gồm các ông (bà): TrầnThị Quế Chi (Tổ trưởng), Đàm Lệ Dung, Đỗ Hải Bình, Đỗ Việt Bách, Ngô Thu Thủy,Nguyễn Thị Minh Tâm.

Ngoàira, khi cần thiết có thể huy động thêm lực lượng ở các tổ chức thành viên, như:Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán KBNN, Hội Kế toán Hà Nội, HộiKế toán TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần MISA, Chi hội kế toán công ty Hợp danhkiểm toán VN, Chi hội kế toán hành nghề VN v.v…

2- Nhiệm vụ của các tiểuban:         

2.1. Nhiệm vụ của Tiểuban Nhân sự và Khen thưởng 

            -Phân bổ số lượng đại biểu cho các cấp hội thành viên đi dự Đại hội toàn quốc;soạn thảo công văn thông báo cho các cấp hội thành viên tổ chức Đại hội cơ sở đểbầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc và đề cử người vào BCH mới; 

            – Lậpdanh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương nhiệm kỳ V;

            – Dựkiến danh sách giới thiệu của BCH nhiệm kỳ IV vào BCH nhiệm kỳ V;

            – Dựkiến Ban bầu cử;

– Công văn của Thường trựcBCH Trung ương Hội về việc phát động phong trào thi đua trong các cấp hội nhằmlập thành tích chào mừng Đại hội V;

– Hướng dẫn và triển khaiviệc xem xét và đề nghị các hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể các cấphội nhân dịp Đại hội V và 20 năm thành lập Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– Làm thủ tục trình Nhà nướcxét tặng Huân chương Lao động cho Hội, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…cho một số tổ chức và cá nhân.

2.2. Nhiệm vụ của Tiểuban Văn kiện    

Dự thảo Văn kiện đại hội, gồm:

– Báo cáo tổng kết hoạt độngcủa Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ IV (2009-2014);

– Báo cáo phương hướng hoạtđộng của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 – 2019);

– Báo cáo kiểm điểm BCHTrung ương Hội nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo kiểm điểm hoạt độngcủa Ban Kiểm tra thuộc BCH Trung ương Hội nhiệm kỳ IV;

– Báo cáo sửa đổi Điều lệHội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– Dự thảo Điều lệ (sửa đổi)Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam;

– Báo cáo tổng kết 20 nămhoạt động của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (1994 – 2014);

– Báo cáo tình hình tàichính nhiệm kỳ IV;

– Hướng dẫn và hoàn chỉnhbáo cáo tham luận của các đại biểu.

 

2.3 Nhiệm vụ của Tiểuban Khánh tiết        

– Soạn thảo Tờ trình xinphép tổ chức Đại hội (gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Liên hiệp hội);         

            – Lậpdanh sách đại biểu và khách mời dự Đại hội;

            -Xây dựng chương trình Đại hội;

            – Inấn và phát hành giấy mời, tài liệu phục vụ Đại hội;

            -Liên hệ và tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng;  

            – Lậpkế hoạch và triển khai thực hiện các công việc có liên quan: mời báo đài đưatin về Đại hội, đón tiếp đại biểu, liên hệ hội trường, trang trí hội trường,các phương tiện phục vụ trên hội trường … 

 

2.4 Nhiệm vụ của Tiểuban Thông tin Tuyên truyền

– Lập kế hoạchvà triển khai thực hiện việc tuyên truyền về Đại hội và 20 năm thành lập Hội,như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên trang vềđại hội trên Tạp chí Kế toán & Kiểm toán và trên Trang Web của Hội, xây dựngkỷ yếu, phim về họat động Hội…Tuyên truyền kết quả đại hội…

– Sưu tầm các tư liệu, ấnphẩm, hình ảnh có liên quan đến 20 năm hoạt động của Hội (tập trung các năm từ 2004đến nay) để trưng bày tại Đại hội.

2.5 Nhiệm vụ của Tiểu ban Hậu cần

            – Lậpdự toán kinh phí tổ chức Đại hội; 

            -Xin Bộ Tài chính cấp kinh phí và vận động tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chứcnhằm hỗ trợ cho đại hội;

– Theo dõi và báo cáo quyếttoán thu chi có liên quan đến Đại hội;

– Thực hiện các công việccó liên quan: Chuẩn bị tặng phẩm, tổ chức điểm tâm giữa giờ; tiệc mặn cho đạibiểu; giúp đăng ký chỗ ở, tàu xe cho các đại biểu ở xa.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC: Phụ lục kèm theo

                                                                             

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *