Nghiên cứu trao đổi

KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Tiêu đề KẾ TOÁN CHI PHÍ DỰA TRÊN HOẠT ĐỘNG VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI Ngày đăng 2020-06-29
Tác giả Admin Lượt xem 280

Kế toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC) ra đời từ giữa những năm 1980
đã khắc phục được hạn chế của kế toán chi phí truyền thống và giúp cho
nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc cải tiến quy trình,
giá bán và mối quan hệ khách hàng. Tuy nhiên, việc áp dụng ABC cũng
gặp nhiều khó khăn vì tốn nhiều thời gian và chi phí. Hệ thống kế toán chi
phí dựa trên hoạt động theo thời gian (TDABC) do Kaplan và Anderson đề
xuất vào năm 2004, đã khắc phục được những khó khăn trên.
Từ khóa: Kế toán chi phí, hoạt động, thời gian, phân bổ, ABC, TDABC
Abtract
Activity- Based Costing (ABC) was introduced in the mid-1980s, it has
overcome the limitations of traditional cost accounting and helped managers make decisions about process improvement, price and customer relationship. However, the application of ABC is difficult because it takes a
lot of time and cost. Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC) proposed by Kaplan and Anderson in 2004, it overcomes these difficulties.
Keywords: Costing, activity, time, assign, ABC, TDABC

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của Trình Quốc Việt*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *