Nghiên cứu trao đổi

KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG: BẢN CHẤT VÀ QUY TRÌNH CƠ BẢN

Tiêu đề KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG: BẢN CHẤT VÀ QUY TRÌNH CƠ BẢN Ngày đăng 2020-06-29
Tác giả Admin Lượt xem 256

Cùng với các hoạt động sinh hoạt của người dân thì quá trình sản xuất –
kinh doanh của các doanh nghiệp đều có những tác động đến môi
trường, làm cho môi trường ngày càng trở nên bị ô nhiễm và khó cải tạo
hồi phục. Kiểm toán môi trường được đánh giá là một trong những công
cụ giúp các tổ chức nâng cao hơn nữa kết quả hoạt động của đơn vị
mình một cách bền vững nhất. Bằng phương pháp tổng hợp và phân
tích các tài liệu, nghiên cứu đã cung cấp một bức tranh cơ bản về thế
nào là kiểm toán môi trường, 3 nhóm lợi ích đạt được cùng với 7 bước
chung của quy trình mà kiểm toán viên thực hiện.
Từ khóa: Kiểm toán môi trường, môi trường, trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp
Abstract
In fact, along with the activities of individuals, the production and business processes of businesses have an impact on the environment, making the environment increasingly polluted and difficult rehabilitation. One of the most important methods is the environmental audit and it is evaluated as a tool to help organizations to further improve the performance at their units in the most sustainable way. By synthesizing and analyzing documents, the study provides a basic picture of what an environmental
audit is, three groups of benefit achieved along with 7 general steps of process that the actual auditors have conducted.
Keyword: enterprise, environment, environmental auditing, social responsibility

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của TS. Phạm Quang Huy*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *