Nghiên cứu trao đổi

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TẠI THÁI NGUYÊN

Tiêu đề KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ BÀI HỌC CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP TẠI THÁI NGUYÊN Ngày đăng 2020-06-22
Tác giả Admin Lượt xem 655

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu là một trong những công cụ chính
của kế toán quản lý môi trường. Nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc
gia đi đầu trong ứng dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu sẽ giúp
cho các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam, cũng như Thái Nguyên
có được bài học cho riêng mình, đó là mục tiêu của bài viết.
Từ khóa: Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu, MFCA, kinh nghiệm
quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất thép.
Abstract
Material Flow Cost Accounting (MFCA) is one of the major tools of environmental management accounting. Studying the experience of leading
countries in the application of MFCA will help steel manufacturing enterprises not only in Vietnam but also in Thai Nguyen having lessons for
themselves, which is also the goal of the article.
Keywords:Material Flow Cost Accounting, MFCA, International experience, Steel manufacturing enterprises.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 199, Tháng 4/2020 của  NCS. Nguyễn Thị Kim Huyền*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *