Nghiên cứu trao đổi

Kế toán doanh nghiệp Logistics: Những điểm cần chú ý

Tiêu đề Kế toán doanh nghiệp Logistics: Những điểm cần chú ý Ngày đăng 2020-05-21
Tác giả Admin Lượt xem 1828

Do đặc thù của hoạt động
Logistics, kế toán lĩnh vực này
sẽ có một số đặc trưng riêng
về phần hành giá thành và
theo dõi khá nhiều các khoản
thu hộ và chi hộ. Hiện nay, quy
mô các công ty về Logistic ở
Việt Nam chủ yếu ở quy mô
nhỏ, hạch toán kế toán theo
Thông tư 133/2016/TT-BTC
(hướng dẫn chế độ kế toán
doanh nghiệp nhỏ và vừa). Bài
viết điểm lại một vài điểm nổi
bật về kế toán ngành Logistic
theo Thông tư 133.
Từ khóa: kế toán, doanh
nghiệp Logistics, Thông tư 133

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của Ths Nguyễn Thị Tuyết Minh*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *