Nghiên cứu trao đổi

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà

Tiêu đề Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà Ngày đăng 2020-05-21
Tác giả Admin Lượt xem 4841

Môi trường kinh doanh luôn có nhiều biến động vì vậy việc cập nhật và
hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ luôn là yếu tố quan trọng cần đặt lên
hàng đầu. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả đã rà soát thực trạng của hệ
thống kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ phần Bê tông Hồng Hà, từ đó đưa ra
các giải pháp hoàn thiện, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, hiệu quả kinh doanh, bê tông, Công ty Cổ phần
Hồng Hà.
Abstract
The business environment is always volatile so updating and improving the
internal control system is always an important factor to put in place top.
Recognizing the need, the author chose the topic: “Completing the internal
control system at Hong Ha Concrete Joint Stock Company” to help the company to review the situation of the internal control system, Since then, offer
complete solutions to help the company improve operational efficiency.
Keywords: Internal control; business efficiency; concrete; Hong Ha Joint
Stock Company.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của Lâm Ngọc Nhẫn*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *