Nghiên cứu trao đổi

Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp

Tiêu đề Kiểm soát rủi ro tài chính thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp Ngày đăng 2020-06-01
Tác giả Admin Lượt xem 539

Bài viết trình bày quan điểm nhằm
hoàn thiện công tác kiểm soát rủi
ro tài chính thông qua hệ thống
kiểm soát nội bộ trong doanh
nghiệp. Các ý kiến đưa ra trên
các khía cạnh gồm: Môi trường
kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt
động kiểm soát, thông tin truyền
thông và hoạt động giám sát.
Từ khóa: Rủi ro tài chính, quản
trị rủi ro tài chính, kiểm soát rủi ro
tài chính, hệ thống kiểm soát nội
bộ

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của  Ths. Phan Thùy Dương* Ths. Đỗ Thị Huyền*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *