Nghiên cứu trao đổi

Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ

Tiêu đề Mối quan hệ giữa công cụ kế toán quản trị chiến lược và vốn trí tuệ Ngày đăng 2020-06-01
Tác giả Admin Lượt xem 599

Giá trị thích hợp của tài sản vô hình đang ngày càng tăng trong
doanh nghiệp, được phản ánh khi mà khoảng cách giữa giá trị thị
trường và giá trị sổ sách của doanh nghiệp ngày càng nhiều, là biểu
hiện của việc kế toán tài chính không phản ánh một cách đầy đủ giá
trị và nguồn lực của doanh nghiệp. Nhiều nhà nghiên cứu tìm thấy
rằng, sự chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị sổ sách của
doanh nghiệp là vốn trí tuệ của doanh nghiệp. Do đó, ngày càng
nhiều doanh nghiệp quan tâm đến vốn trí tuệ và tìm cách làm sao để
nhận diện, đo lường và quản trị vốn trí tuệ. Mục tiêu của nghiên cứu
này gợi ý các nhà quản trị nhóm công cụ nào của kế toán quản trị
chiến lược sẽ phù hợp để quản lý cho bộ phận nào của vốn trí tuệ.
Cụ thể, nghiên cứu đã chứng minh nhóm công cụ kế toán chiến lược
được sử dụng để quản lý vốn con người. Các nhóm công cụ quản trị
chi phí chiến lược, kế toán chiến lược, kế toán đối thủ cạnh tranh, kế
toán khách hàng đều có ý nghĩa để quản lý vốn cấu trúc. Về quản lý
vốn quan hệ, ngoại trừ nhóm công cụ kế toán chiến lược, các nhóm
công cụ còn lại của kế toán quản trị chiến lược đều có ý nghĩa quản
lý vốn quan hệ.
Từ khoá: Kế toán quản trị chiến lược, vốn con người, vốn cấu trúc,
vốn quan hệ, vốn trí tuệ

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của Ths. Trịnh Hiệp Thiện* ACMA, CGMA
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *