Nghiên cứu trao đổi

Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch trong khu vực công

Tiêu đề Tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến tính minh bạch trong khu vực công Ngày đăng 2020-06-03
Tác giả Admin Lượt xem 943

Bài viết này nghiên cứu tác động của việc ứng dụng công nghệ thông tin
đến tính minh bạch ngân sách nói riêng và tính minh bạch nhà nước nói
chung trên website của chính quyền địa phương dựa trên mẫu nghiên
cứu 63 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và dữ liệu có sẵn trong báo cáo Chỉ
số công khai ngân sách tỉnh và báo cáo Chỉ số cải cách hành chính. Dữ
liệu của năm 2018, ủng hộ cho giả thuyết về mối quan hệ tích cực giữa
ứng dụng công nghệ thông tin và tính minh bạch nhà nước trên website
của chính quyền địa phương.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, minh bạch ngân sách, minh bạch nhà
nước, Chính quyền địa phương, trang thông tin điện tử.
Abstract
This paper studies the impact of information technology application on
budget transparency in particular and governmental transparency in general on local government’s website, based on a sample of 63
provinces/cities in Vietnam and the data available in the Provincial Open
Budget Index report and the Public Administration Reform Index report.
The 2018 data support the hypothesis of a positive relationship between
information technology application and governmental transparency on
local government’s website.
Keywords: Information technology, Budget transparency, Governmental
transparency, Local government, website.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của  Ths Phan Thị Thúy Quỳnh*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *