Nghiên cứu trao đổi

Về phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp

Tiêu đề Về phân loại báo cáo kế toán trong doanh nghiệp Ngày đăng 2020-06-04
Tác giả Admin Lượt xem 642

Báo cáo kế toán của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong
quản lý hoạt động và được coi là hình ảnh đại diện cho cuộc sống
của doanh nghiệp đó. Nghiên cứu phân loại báo cáo kế toán trong
doanh nghiệp, giúp các nhà nghiên cứu, người học cũng như người
lập báo cáo kế toán có cái nhìn toàn diện về báo cáo kế toán, để có
thể thiết kế hệ thống báo cáo kế toán phù hợp cho từng doanh
nghiệp.
Kết quả nghiên cứu trình bày phân loại báo cáo kế toán trên các khía
cạnh khác nhau bao gồm:mục đích cung cấp thông tin, phạm vi đối
tượng sử dụng, mục đích của nhà quản trị về lợi ích có thể đạt được
từ người sử dụng thông tin, nguyên tắc kế toán, thời gian và kỳ hạn
báo cáo.
Từ khóa: Báo cáo kế toán, phân loại, thông tin

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của  Ths. Hoàng Thị Mai Lan
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *