Nghiên cứu trao đổi

Bàn về xác định giá phí đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Tiêu đề Bàn về xác định giá phí đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ Ngày đăng 2020-06-04
Tác giả Admin Lượt xem 239

Xác định giá phí dịch vụ đào
tạo tại các cơ sở đào tạo trong
điều kiện tự chủ đã và đang là
vấn đề được quan tâm trong
điều kiện hiện nay. Bài viết nêu
cách thức tiếp cận nhằm tăng
cường vai trò của kế toán quản
trị trong việc nhận diện, ghi
nhận chi phí và tính giá phí
dịch vụ đào tạo.
Từ khóa: Giá phí dịch vụ đào
tạo, giá dịch vụ đào tạo, cơ sở
đào tạo, điều kiện tự chủ

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), (số 196 +197) Tháng 1+2/2020 của  Chúc Anh Tú
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

File đính kèm

Xac-dinh-gia-tri-dao-tao.pdf

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *